"Od sprejetja rebalansa, ko smo predvideli skoraj 70 milijonov evrov proračunskega presežka, smo pridobili nove podatke, zlasti Davčne uprave RS glede dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Tako danes pričakujemo, da bo presežek dosegel 240 milijonov evrov oz. približno 0,65 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP)," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil minister.

Za enega najbolj pomembnih dosežkov je označil davčno reformo. Najprej so po Bajukovih besedah izvedli nujne popravke reforme, ki je bila izvedena v zadnjih mesecih mandata prejšnje vlade, predvsem na področju obdavčitve diplomatov in kapitalskih dobičkov. Nato so se lotili odprave davka na izplačane plače, zvišali splošno olajšavo in uvedli nižjo progresivnost dohodninske lestvice, znižali obdavčitev pravnih oseb ter uvedli poenostavitve. "Učinki reforme so prinesli nižjo davčno obremenitev," je povzel.

Bajuk je izpostavil še racionalno upravljanje z dolgom državnega proračuna, uspešno predsedovanje Svetu EU za gospodarske in finančne zadeve med prvim slovenskim predsedovanjem EU, pri čemer se je Slovenija, kot je orisal, najbolj izkazala v ambicioznem odgovoru na mednarodni finančni pretres. Dosežek je bila tudi uvedba evra. "Ta se je izkazala za enega najbolj pomembnih korakov," je dejal.

Glede inflacije je dejal, da sta bila ključna vzroka za "nepričakovano inflacijo v Sloveniji zvišane cene nafte in hrane". Pri slednjih je znova izpostavil nekonkurenčnost slovenskega trga, kjer so trgovci znatno zvišali marže in niso ublažili učinka zviševanja cen na ravni proizvodnje, kot se je to zgodilo v ostalih državah EU.