Raziskava, ki je potekala med letom 1997 in 2006 in v katero so vključili 60.000 ljudi pa je opozorila tudi na veliko razpoko med revnimi in bogatimi. V opazovanih letih se je odstotek športnega udejstvovanja med ženskami povečal iz 16 odstotkov na 18,7, med moškimi pa iz 17 odstotkov na 19. Vendar pa so znanstveniki ugotovili, da je bil porast neenakomerno porazdeljen glede na starost in ekonomski status.

Bolj športno aktivni so bili tisti v višjem razredu, ki imajo visoke dohodke. Med moškimi pa so bili športno aktivni predvsem belci v srednjih letih.

Fantje med 16 in 29 letom pa so bili manj fizično aktivni in znanstvenikom se postavlja vprašanje, zakaj so mladi manj časa pripravljeni posvetiti športu. Ugotovili so namreč, da mlajši ko so bili anketiranci, manj so bili športno aktivni.

Nekateri si statistiko razlagajo z dejstvom, da imajo mladi veliko interesov, ki jih počnejo sede, kot primer navajajo igranje računalniških iger in spletno klepetanje.