Znanstveni odbor Efse ugotavlja, da sta zdravje in blaginja velikega števila nadomestnih mater in živalskih klonov, še posebej telet in prašičev takoj po skotitvi, lahko ogrožena, pogosto resno in s smrtnim izidom. Istočasno pa Efsa ugotavlja, da s prenosom jedra iz somatskih celic v jajčno celico, ki je najpogostejša oblika kloniranja, lahko nastanejo zdravi kloni prašičev in goveda, ti pa imajo lahko zdrave potomce, ki so po fizioloških, kliničnih in vedenjskih značilnostih podobni konvencionalnim živalim.

Efsa tudi ni našla nobenih dokazov, da med mesom in mlekom iz kloniranih in konvencionalnih živali obstaja kakšna razlika v smislu varnosti hrane. Takšen zaključek pa temelji na predpostavki, da meso in mleko izhajata iz zdravih živali in sta podvržena ustreznemu nadzoru. Poleg tega Efsa ni ugotovila nobenih negativnih posledic kloniranja za okolje. Obenem pa Efsa opozarja, da je večznačna ocena posledica omejenega števila dostopnih študij o kloniranju, majhnega vzorca kloniranih živali, ki so ga uporabili za raziskavo, in pomanjkanja enotnega pristopa, ki bi dovoljeval, da Efsa odgovori na vsa relevantna vprašanja v zvezi s posledicami kloniranja. Prav zato se študija osredotoča samo na klonirane prašiče in govedo, saj samo za ti dve skupini obstajajo ustrezni podatki.

"Efsa ne more vedno ponuditi preprostih odgovorov in zagotovil. Zapleteni in razvijajoči se znanost in tehnologija, kjer so podatki lahko omejeni, namreč ne ponujata takšnih jasnih rešitev. Naša priporočila temeljijo na znanosti in bodo ponudila vodilo za vse bodoče ukrepe EU v povezavi z živalskimi kloni in proizvodi iz teh živali in njihovih potomcev," je poudaril vodja znanstvenega odbora Efse Vittrio Silano.

Efsa sicer v poročilo priporoča, da bi bilo treba zdravje in blaginjo klonov spremljati v njihovem celotnem življenjskem ciklu, preučiti je treba tudi tveganje ostalih živalskih klonov, ne samo prašičev in goveda, nadalje je potrebno raziskati vzroke za bolezni in smrtnost pri klonih in sposobnosti imunskih sistemov kloniranih živali ter izvesti študije o blaginji živali in vedenjske študije za zdrave klone. Evropska komisija je danes potrdila, da je prejela mnenje Efse, od svojih služb pa je zahtevala, da jih v okviru obstoječega zakonodajnega okvira EU na področju varnosti hrane in zdravja ter blaginje živali poglobljeno preučijo.

V prvem odzivu na poročilo komisija ugotavlja, da obstaja vse večja zaskrbljenost o vidikih zdravja in blaginje kloniranih živali, zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov pa ostaja tudi nekaj odprtih vprašanj glede varnosti hrane iz kloniranih živali.