Občani so civilno iniciativo ustanovili z namenom, da ohranijo sedanji vzorec poselitve in preprečijo degradacijo vrednot vasi Rodine, kjer gostota in volumen načrtovane gradnje po njihovem mnenju ne ustrezata kriterijem urbanističnih arhitekturnih pozidav takih ruralnih območij.

Prebivalci ne nasprotujejo gradnji eno ali dvostanovanjskih hiš na obravnavanem območju, vendar ostro zavračajo grob poseg (bloki z garažnim objektom) v stari del naselja Rodine, ki s svojo pojavnostjo ohranja naravno in kulturno dediščino.

V pismu županu občine Žirovnica Leopoldu Pogačarju, med drugim zahtevajo, da se takoj ustavijo postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja, da se postopki za pridobivanje gradbenih dovoljenj nikakor ne nadaljujejo po sedaj veljavnem Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica iz leta 2007, ker bi za take vrste gradnjo (7 blokov in garaže) morali najprej izdelati lokacijski načrt in ga sprejeti po veljavnih postopkih.

V svoji peticiji občani nasprotujejo številnim ravnanjem občine in občinskih organov, predvsem pa skrajšanim in hitrim postopkom. Najbolj sporno se jim zdi napačno in pavšalno tolmačenje, da je enodružinska hiša izenačena z blokom, v katerem je pet stanovanj.

V kolikor podpisniki iniciative kmalu ne dobijo zagotovil, da bo občina z ustreznimi ukrepi preprečila ta poseg, bodo predlagali primerne ukrepe za zaščito vrednot vasi Rodine in njenih prebivalcev, kot to zagotavljajo zakoni Republike Slovenije in občine Žirovnica.