Kot navaja Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, poleg vseh registriranih poklicnih voznikov in avtomehanikov s šoferskim delom služi še najmanj 20.000 delavcev, kar jih uvršča v šoferski stan.

13. julija 1943 so prve motorizirane enote, in sicer več kamionov in tankov štaba 4. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Ljuba Šercerja s sodelovanjem 1., 2., 3. in 4. brigade, vdrle v središče Žužemberka. V bitki, ki je trajala od zgodnjih jutranjih ur do poznega večera, je bil Žužemberk osvobojen.

Padlim v tej bitki je posvečen spomenik nad Žužemberkom. Delegacija Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije vsako leto na ta dan položi k spomeniku venec.

V zvezi ob tem dnevu izpostavljajo, da so ceste ustvarjene za povezovanje ljudi. Opozarjajo, da moramo biti pozorni na potek celotnega cestnega prometa, še posebej na promet, ki poteka na najbolj izpostavljenih predelih cestišča. Posebno previdnost vožnje namenjajmo predelom cestišča, ki niso ustrezno zavarovani.

Izpostavili so pomen pozornosti do ostalih udeležencev v prometu, še posebej do najmlajših ter tistih, ki so nekoliko manj pozorni na cestnoprometne predpise.