Ker je bil Bužan pred meseci zaradi prekoračene naložbe v Rusiji eden glasnejših kritikov predsednika uprave Intereurope Andreja Lovšina, potem pa nič več, so nekateri prepričani, da je Lovšin na tak način pomiril sprva glasnega nadzornika, kar pa sta oba odločno zanikala.

"To nima prav nobene zveze. Ko nam je uprava predložila ustrezna poročila, smo projekt v Rusiji podprli, pri tem pa uprave nismo odrešili odgovornosti, da je samovoljno prekoračila pooblastila," pojasnjuje Bužan. Meni, da stanovanja niti ni dobil po ugodni ceni, saj naj bi bilo stanovanje na vrhu stanovanjskega bloka v precej slabem stanju. "Gre za kadrovsko stanovanje Intereurope, ki je bilo že več let zaprto. Intereuropa je objavila interni razpis in potem z zbiranjem ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika. Moja ponudba je bila očitno najboljša," se je izgovarjal Bužan. Na naše vprašanje, ali ni interni razpis le za zaposlene, kar pa on ni, odgovoril, da se za zaposlene štejejo tudi vodstveni delavci, kar on kot nadzornik je.

V Intereuropi so nam nato pojasnili, da so prodajo tega stanovanja res objavili na internih straneh podjetja, do katerih pa ima dostop vseh 1200 zaposlenih v slovenskem delu koncerna. Pri pogojih pa naj bi bilo jasno navedeno, da pri oddaji ponudb lahko sodelujejo tudi zunanji interesenti. "Merilo je bila najboljša ponujena cena. Ključno je, da je Intereuropa stanovanje prodala najboljšemu ponudniku," je povedal Andrej Lovšin, ki sicer ni želel razkriti prodajne cene, ker naj bi to bila poslovna skrivnost. Zatrdil pa je, da je vsekakor višja od sodne cenitve stanovanja in izhodiščne cene.

Intereuropa je namreč pred prodajo opravila cenitev stanovanja in cenilec je po Bužanovih navedbah menda ocenil, da je stanovanje vredno 95.000 evrov, kar pomeni, da je določil ceno 1900 evrov za kvadratni meter. Bužan pravi, da je plačal 105.000 evrov, kar pomeni, da je za kvadratni meter odštel 2100 evrov. Tržne cene za stara stanovanja v Kopru pa se po podatkih nepremičninskih agencij gibljejo okoli 3000 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da je Intereuropa omenjeno stanovanje prodala vsaj za 45.000 evrov pod tržno ceno, če seveda drži, da stanovanje meri 50 kvadratnih metrov.

Predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos nam včeraj ni mogel odgovoriti na vprašanje, ali gre pri takšnem početju za elemente korupcije, ker z zadevo ni seznanjen. Bo pa komisija primer zagotovo vzela v svoje roke. Lovšin je še zatrdil, da prodaja stanovanja Bužanu ni v nikakršni povezavi z odločitvami nadzornega sveta, da so občasne prodaje osnovnih sredstev podjetja prek strani intraneta redna praksa in da je bila tudi ta prodaja izpeljana javno in transparentno. Zato je vse očitke kot neutemeljene zavrnil.