Še več, po naših informacijah je Raščan pred skupščino vodstvu Probanke povedal, da želi sodelovati pri dokapitalizaciji banke, vendar so ga zavrnili, češ da bodo delnice vplačali zgolj dolgoletni lastniki banke.

"Probanko že nekaj časa preverjamo, vendar do danes še nismo uvedli postopka. Dokumentacijo o skupščini nam bodo dostavili jutri, morda že danes," je pojasnil Soršak in dodal, da bodo sklepi skupščine, če bodo ugotovili povezanost lastnikov (med drugim Medaljona, Avtotehne, Pivovarne Laško in Perutnine Ptuj) v skladu z zakonom nični.

Da kakor koli sodeluje z Raščanom, je Soršak zanikal. Pojasnil je, da sta z Raščanom v preteklosti res sodelovala, vendar je bil zgolj njegov odvetnik, v njegovih poslih pa ni sodeloval. Na Probanko so, kot je dejal, postali pozorni zaradi dogajanja v Perutnini Ptuj in Avtotehni, z Raščanom pa se o tej temi po njegovih zagotovilih nista nikoli pogovarjala. "Tudi če bi odvzel glasovalne pravice domnevno povezanim lastnikom Probanke, Raščan z deležem, ki ga ima, ne bi mogel nič," je dodal Soršak. Vendar ob tem ne gre spregledati, da bi lahko Raščan Probanki postavljal kakšne pogoje, na primer odkup delnic po višji ceni, v zameno za umik izpodbojnih tožb.

Da sta Raščan in Soršak tudi poslovno povezana, pa nakazuje Soršakovo članstvo v nadzornem svetu Casinoja Maribor, kjer je Raščan preko svojega podjetja Rašica Point skoraj 20-odstotni lastnik. Iz zapisnika nadzornega sveta družbe 5. maja je namreč mogoče sklepati, da je Soršak "predstavnik zasebnega kapitala" v družbi. Soršak je na to odgovoril, da kot nadzornik zastopa interese Casinoja Maribor in ne Raščana, če pa je v zapisniku seje navedeno, da je zastopal zasebne lastnike, to ne drži. "Zapisnika nisem niti videl niti verificiral," je poudaril.

Sorška je v nadzorni svet Casinoja Maribor konec junija leta 2006 sicer predlagala družba Nevtrum (podprla sta ga tudi Kad in Sod), ki jo je ustanovil prav Soršak, in ima v lasti dobrih devet odstotkov Casinoja. Ob tem velja omeniti, da Nevtrum domuje na enakem naslovu kot še vrsta Raščanovih družb (Monera, Rajon, Pro-Consul) in tudi tretji zasebni lastnik Casinoja Maribor, Kandela.

Da je njegovo članstvo v nadzornem svetu Casinoja Maribor sporno glede na to, da je varuh konkurence, je zavrnil. "Moje članstvo v nadzornem svetu ni sporno, ker nisem funkcionar, ampak sem uradnik. Pridobil sem tudi mnenje ministrstva za javno upravo. Sicer pa sem bil nadzornik v Casinoju Maribor že pred imenovanjem na čelo UVK," je pojasnil Soršak. Dodal je, da je iz nadzornega sveta že nameraval izstopiti, vendar so ga v družbi pozvali, naj ostane do ureditve razmer (družba ima likvidnostne težave).