Direktor Botaničnega vrta dr. Jože Bavcon je bil po sestanku precej razočaran, saj se predstavniki državnih organov in MOL niso dogovorili, kako konkretno mu bodo s skupnimi močmi zagotovili dovolj denarja za normalno delo in obstanek. Vodja vrta jim je namreč povedal, da bi za ta namen pričakoval od države 98.000 evrov, prav toliko pa tudi od MOL. Ljubljanski župan Zoran Janković je na tem sestanku predlagal, da bi za ureditev statusa in finančnega položaja Botaničnega vrta ustanovili javni zavod, ki bi ga soustanovitelji (država, MOL in univerza) sofinancirali v deležih 40:40:20, za tako partnerstvo pa naj bi MOL dobil že večkrat omenjeno zemljišče na Koleziji in še eno dodatno. Janković je bil razočaran, da se sestanka niso udeležili ne ministrica Mojca Kucler Dolinar ne druga dva vabljena ministra. Kot je povedal dr. Bavcon, je Kuclerjeva prišla v Botanični vrt, ko so se drugi že razšli.


Dekan Biotehniške fakultete dr. Janez Hribar je kot glavno novico s tega sestanka omenil zagotovilo državne sekretarke z ministrstva za kulturo, da bo vlada že na naslednji seji sklepala o zavarovanju Botaničnega vrta kot kulturnega spomenika nacionalnega pomena. Kot pa je povedal dr. Bavcon, ki je osnutek tega sklepa že videl, v njem ni predvideno, da bi država s tem sklepom za vrt tudi odprla proračunski mošnjiček. Dekan Hribar je omenil drugo nedorečeno možnost, da bi vlada po razglasitvi vrta za spomenik nacionalnega pomena to ustanovo podprla s sredstvi iz proračunske rezerve.