Kriminalisti so ob nedeljskem odvzemu prostosti Ivanu Zidarju in Penku pri slednjem našli več kopij policijske, tožilske in sodne dokumentacije. Tudi z uporabo prikritih ukrepov so tako zbrali dovolj dokazov za utemeljen sum, da je Penko storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic, Zidar pa naj bi ga k temu napeljeval.

***VIDEO: Boštjan Penko: gre za osebno maščevanje in zame se je, (ko so me izpustili), postopek šele začel***

Toda Penko zatrjuje, da je imel v rokah samo dokumente iz sodnega spisa, ki mu jih je izročil Zidar, s katerim sta se dogovarjala o tem, da bi postal njegov odvetnik. Penko je še prepričan, da so policisti in tožilci zlorabili položaj in napoveduje pravne ukrepe. "Šel bom do konca," pravi Penko

Penko naj bi zlorabljal uradni položaj

Včeraj je javnost dobila več pojasnil o tem, kaj se je dogajalo v nedeljo popoldan in ponoči med aretacijo nekdanjega višjega državnega tožilca Boštjana Penka in direktorja SCT Ivana Zidarja. Direktor kriminalistične policije Aleksander Jevšek in generalna državna tožilka Barbara Brezigar trdita, da so zbrali dovolj dokazov za sum, da je Penko zlorabljal uradni položaj.K izvrševanju omenjenega kaznivega dejanja pa je Penka po navedbah Jevška napeljal Zidar, ki naj bi vedel, da je Penko zaposlen na vrhovnem državnem tožilstvu in tako pozna podatke in vsebine iz odprtih kazenskih in predkazenskih postopkov ter zadeve skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala.


Kriminalisti našli dokumente


Z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi naj bi namreč Penko v času opravljanja funkcije tožilca zlorabljal položaj tožilca in se od 9. do 29. junija letos večkrat sestal z Ivanom Zidarjem, ki je osumljen storitve večjega števila kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Kriminalistična policija bo, je včeraj pojasnil Jevšek, v nadaljevanju postopka zoper oba osumljenca podala kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu. Kazenska ovadba bo po njegovih besedah sestavljena v prihodnjih dneh.

***VIDEO: Policija in tožilstvo napovedujeta ovadbe, do dokazov tudi s sledenjem in prisluškovanjem***


Jevšek je med drugim povedal, da so kriminalisti v trenutku odvzema prostosti pri Penku našli več kopij policijske, tožilske in sodne dokumentacije. Po njegovih trditvah pa so kriminalisti z uporabo prikritih ukrepov zbrali tudi dovolj dokazov, na podlagi katerih obstaja utemeljen sum, da je Penko storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic, Zidar pa kaznivo dejanje napeljevanja k storitvi tega kaznivega dejanja. Pomembno je poudariti, da Jevšek ni želel odgovoriti na vprašanje, kakšno dokumentacijo so med aretacijo našli pri Penku. Kaže, da bo namreč zasežena dokumentacija ključni dokaz v morebitnem postopku proti Penku in Zidarju. Če so kriminalisti zasegli le dokumentacijo, ki jo je Zidar dobil iz svojega sodnega spisa in jo je potem dal Penku, kaznivega dejanja ni bilo. To bi se zgodilo le, če bi Penko iz tožilstva odtujil dokumente in jih izročil Zidarju.
Policija je po tem, ko je obema domnevnima osumljencema odvzela prostost, podala tudi predlog za odredbo hišne preiskave, vendar pa preiskovalni sodnik Andrej Baraga, ki je bil v nedeljo dežuren, odredbe za hišno preiskavo ni izdal. Predstavnica za odnose z javnostmi okrožnega sodišča v Ljubljani Romana Ciko Hočevar nam je včeraj sporočila, da je preiskovalni sodnik predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo ter pregled komunikacijskih sredstev zavrnil, ker niso bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji iz 214. člena zakona o kazenskem postopku.

***VIDEO: Penko: Lisice so mi lahko spravili z rok le z nožem***


Iz omenjenega člena pa med drugim izhaja, da se sme preiskava stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali drugih oseb opraviti, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek. Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je včeraj povedala, da bo državni tožilec na podlagi dokumentacije, ki bo na razpolago, odločil o nadaljevanju kazenskega postopka.

Dr. Šelih: Zelo nenavadno


Dr. Alenka Šelih s katedre za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti pa je ves postopek ocenila kot zelo nenavadnega. »Nenavadno je, da je bila obema odvzeta prostost, sodišče pa po tem ni odredilo hišne preiskave, ki bi edina lahko upravičila odvzem prostosti,« je še ocenila Šelihova. Po njenem mnenju pa je čudno tudi to, da Penko ni bil zaslišan. Jevšek je včeraj pojasnil, da so policisti takoj, ko so razlogi za odvzem prostosti osumljenima prenehali, oba izpustili na prostost, izpustili so ju včeraj ob 4.50 uri zjutraj.


Brezigarjeva je poudarila, da je v tem primeru osumljenec državni tožilec, ki se mu mandat še ni iztekel. »Državni tožilec je dolžan varovati ugled in dostojanstvo tožilske službe. Tovrstna srečevanja z osumljenci so v nasprotju s tožilsko etiko,« je še opozorila.
Jevšek je včeraj med drugim povedal, da so kriminalisti o ugotovitvah preiskave sproti obveščali skupino tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki je preiskavo in ukrepe kriminalistične policije tudi ves čas usmerjala.