Zakon o volitvah v državnem zboru, ki je bil spremenjen leta 2006, namreč v svojem 82. členu določa, da lahko volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so vpisani v evidenco volilne pravice, glasujejo po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Tem volivcem se lahko pošlje prazna glasovnica s priloženo volilno karto, ki jo mora volivec podpisati.

Opozicijski poslanci pa opozarjajo, da je ureditev v 82. členu omenjenega zakona pomanjkljiva in protiustavna, saj po besedah vodje poslanske skupine LDS Jožefa Školča "povzroča niz zadreg". Volivcem v tujino se namreč pošilja glasovnice, ne da bi imeli natančne volilne imenike, poleg tega pa ni mogoče nadzorovati, ali so glasovnice dejansko izpolnili naslovniki.

Zato volivci iz tujine niso v enakem položaju kot tisti v Sloveniji, postavlja pa se tudi vprašanje pravic kandidatov na volitvah. Volivcem iz tujine se namreč ob praznih glasovnicah brez ustreznih navodil lahko zgodi, da ne bodo imeli potrebnih podatkov, da bi glasovnico sploh lahko izpolnili, opozarja Školč.
mo/azu