"Najhujši problem je čakanje na potrebna dovoljenja za začetek obnove," ugotavlja avstralski poslovnež slovenskega porekla Tomažin leto po tem, ko je s Kapitalsko družbo sklenil kupoprodajno pogodbo, in pol leta po tem, ko je sploh lahko v celoti izplačal 2,1 milijona evrov kupnine in dobil ključe. Kot poslovnež, ki ne mara mrtvih naložb, je takoj naročil ekipo, ki je pod vodstvom prokurista Mojsije Darmanovića in nadzorom ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) temeljito počistila dolgo zapuščene in zlasti v 11. nadstropju (kjer je bil nočni bar) tudi hudo razdejane prostore. Računa, da bo za obnovo, sodobno funkcionalno ureditev in kakovostno opremo lokalov v duhu tridesetih let prejšnjega stoletja porabil še vsaj toliko, kot je za njihov nakup. Za začetek obnovitvenih del pa mu mora ZVKD zdaj še potrditi projekt idejne zasnove nove ureditve prostorov. Po Tomažinovem naročilu ga je izdelal arhitekt Goran Čala (z izkušnjami pri obnovi in ureditvi portoroškega hotela Palace).

Ljubljanska enota ZVKD je januarja letos ustanovila posebno komisijo, ki je podrobno pregledala, katera restavratorska dela v spomeniško zaščitenih prostorih bo treba opraviti. Samo stroške te sanacije ocenjujejo na 300.000 evrov. Izdelani projekt idejne zasnove ureditve gostinskih lokalov na vrhu Nebotičnika bodo komisiji ZVKD izročili 10. junija. Tomažin računa, da bo komisija projekt hitro in brez bistvenih pripomb pregledala in potrdila, saj so v njem v celoti sledili kulturnovarstvenim pogojem, navodilom in usmeritvam. "Pričakujem, da nam bo zavod kmalu dal soglasje in da bomo lahko čim prej začeli tehnična obnovitvena dela. Ponudbe izvajalcev za posamezna dela ter za izdelavo opreme smo že začeli zbirati. Zagotovili smo tudi strokovno ustrezno in dokaj enostavno rešitev za zagotovitev požarne varnosti v lokalih na vrhu Nebotičnika, ki jo bodo lahko uporabljali tudi preostali stanovalci v stavbi. Ta projekt mora potrditi pristojna komisija za presojo požarne varnosti v visokih stavbah, ki deluje na obrambnem ministrstvu.

Anthony Tomažin zagotavlja, da bo gostinska ponudba v lokalih od 10. do 13. nadstropja zelo raznovrstna, cene pa zmerne, saj se zaveda, da bodo na vrh Nebotičnika zahajali tako domačini kot turisti. Vsi lokali od 10. do vključno 13. nadstropja bodo med seboj povezani in le najmanjši, ki je povsem na vrhu - pod kupolo, bo bolj zaprtega tipa in tudi urejen bolj ekskluzivno. Zaradi varnosti vseh obiskovalcev pa bodo na terasi v 12. nadstropju obstoječo ograjo povišali z dodatnim prozornim kaljenim steklom.