Zato me izjemno žalosti in predvsem čudi, da kot nekdanji disident, ki je tudi sam na lastni koži občutil grobost in krivičnost takratnega režima zaradi razkritih nepravilnosti, sedaj, ko ste sami na čelu izvršilne oblasti in ko celo predsedujete skupnosti najrazvitejših svetovnih demokracij, Evropski uniji, brezbrižno dovoljujete svojemu zunanjemu ministru dr. Dimitriju Ruplu, da se do svojih zaposlenih, ki - tako kot nekoč vi - razkrivajo nepravilnosti, poslužuje podobnih režimskih metod, kot se jih je do vas posluževal bivši režim. Mar postajamo člani izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (SSD), ki javno razkrivamo in prijavljamo ministrove napake in nezakonitosti, pod vašo vlado, pod vlado nekdanjega disidenta, novodobni disidenti?!

Prejšnji teden sem od dr. Dimitrija Rupla prejel presenetljiv dopis št. ZSE-102/08 z dne 12. maja 2008, v katerem mi vaš zunanji minister ponovno odkrito in neposredno grozi z odpovedjo delovnega razmerja. Očitno se ponavlja zgodba izpred šestih let, ko mi je dr. Rupel zaradi mojega razkritja protizakonitega vizumskega poslovanja MZZ odpovedal delovno razmerje, sodišče pa je to njegovo protizakonito odločitev po šestih letih pravnomočno razveljavilo. Tokrat mi minister grozi z odpovedjo, ker sem kot prilogo k svoji zahtevi za posredovanje informacije javnega značaja z dne 5. maja 2008 (v obravnavo sem jo posredoval tudi pristojnim nadzornim inštitucijam, v vednost pa še poslancem pristojnih delovnih teles DZ, članom izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov, trem prvakom opozicije, varuhinji človekovih pravic, predsedniku države in tudi vam osebno) posredoval tudi opomnik za 1. sejo Kadrovske komisije MZZ z dne 21. januarja 2008. V tem opomniku, ki ne nosi nikakršne stopnje zaupnosti (!), so namreč navedeni nekateri sporni kadrovski predlogi, naslovnike pa sem opozoril predvsem na podatek, da je minister naklonil lokalni administrativni uslužbenki na Veleposlaništvu RS v Zagrebu realno več kot petdeset odstotkov višjo plačo kot profesionalnemu slovenskemu diplomatu na zunanjem ministrstvu. To gotovo kaže na neenakopravno obravnavo zaposlenih na MZZ, kar predstavlja kršitev 6. člena zakona o delovnih razmerjih, tovrstno ravnanje odgovorne osebe pa ima tudi elemente kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti iz 141. člena kazenskega zakonika.

Vaš prijatelj in član vaše vlade dr. Dimitrij Rupel je že obravnavan v predkazenskem postopku zaradi suma storitve tovrstnega kaznivega dejanja, zato očitno poskuša z nadaljnjim ustrahovanjem članov izvršilnega odbora SSD preprečiti razkrivanje novoodkritih nepravilnosti. Gotovo se še spominjate podobnega poskusa ustrahovanja reprezentativnega sindikata s protipravnin zasegom službenega računalnika članu izvršilnega odbora SSD, veleposlaniku g. Marjanu Šetincu, ko je bila zaradi hitre reakcije SSD, ki je o tem obvestil javnost, čisto po naključju razkrita še množična kršitev ustavne pravice do komunikacijske zasebnosti zaposlenih na MZZ in vseh tistih, s katerimi so ti telefonsko komunicirali. Vaš minister in v. d. generalnega sekretarja MZZ sta bila zaradi tega že kaznovana za prekršek, žal pa še vedno ni bil obravnavan kazenskopravni vidik te zadeve z vidika eventualne zlorabe pooblastil, ki gredo zgolj preiskovalnim organom (tudi tem seveda le s predhodno odobritvijo sodišča).

Spoštovani predsednik, prepričan sem, da se niti vi kot nekdanji disident niti drugi slovenski državljani nismo zavzemali za državo, v kateri bi vladale podobne režimske metode, kot so vladale v nekdanji SFRJ, z ustrahovanjem kritično razmišljujočih posameznikov in njihovim sankcioniranjem, če prijavijo nepravilnosti. Prepričan sem, da ste se pred dvajsetimi leti tudi sami borili za demokracijo, ki bo spoštovala vsakega posameznika, ki bo dovolila svobodo različnega mišljenja in ki bo svoje državljane ščitila pred arogantnimi in despotskimi oblastniki, ki svojo oblast izkoriščajo za nečedne posle, ki zavestno kršijo zakone in škodujejo lastni domovini. Ne nazadnje je Republika Slovenija ratificirala dve mednarodni konvenciji Sveta Evrope o korupciji, ki vam med drugim nalagata tudi "učinkovito" zaščito zaposlenih, ki prijavijo korupcijo in kazniva dejanja.

Zato vas pozivam, da v skladu z etičnim kodeksom vlade in svojimi javnimi zagotovili, da bodo imeli vaši ministri vaše zaupanje le, "dokler bodo ravnali zakonito", nemudoma sprejmete ustrezne ukrepe. Če vam ugotovitev pristojnega državnega organa in izrečena globa ne zadostujeta za ugotovitev ministrove subjektivne odgovornosti, vam predlagam, da pri inšpektorici za sistem javnih uslužbencev ge. Duši Pokeržnik (MJU) preverite, kako vaš zunanji minister pri razporejanju diplomatov v tujino spoštuje veljavno zakonodajo (37. člen ZZZ-1 in 6. člen ZDR), kot tudi, kakšne so pravne in dejanske posledice njegove neobjave splošnega akta o sistemizaciji in njenih sprememb, ki jo je nedavno ugotovila taista inšpektorica (enotna sodna praksa vrhovnega sodišča tu ne pušča nikakršnega dvoma).

Spoštovani gospod Janša, pričakujem, da boste kot nekdanji disident in demokrat ustavili despotizem svojega zunanjega ministra, da bomo člani izvršilnega odbora reprezentativnega sindikata lahko nemoteno uživali sindikalno svobodo, ki nam jo jamči 76. člen ustave, in brez strahu pred povračilnimi ukrepi ministra opravljali svoje poslanstvo, vključno z opozarjanjem na njegove nezakonitosti. Pred dvajsetimi leti je bilo z vami solidarno ljudstvo, bodite tokrat z nami solidarni vi.

Peter Golob

član izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov