"Situacija je stabilna," je poudaril minister. "Če bi bilo kaj narobe, če bi se v okolju kaj zgodilo, bi se odzvali in sledili zakonom, ki jih imamo," je dodal.

Nek se po sredini ustavitvi v skladu s postopki ohlaja. Ohlajanje bo potekalo, dokler ne bodo prišli do prave temperature oziroma bodo izpolnjeni vsi pogoji, pri katerih je mogoč detajlni pregled opreme in popravilo okvare.

Po zadnjih informacijah od pristojnih slovenskih oblasti so razmere v Neku popolnoma pod nadzorom, je v sredo pozno zvečer v Bruslju sporočila Evropska komisija, ki je o okvari takoj obvestila vse članice EU.

Evropska komisija je obvestilo o okvari dobila po sistemu izmenjave nujnih informacij o radioloških ali jedrskih zadevah, imenovanem ECURIE. "To je prvič, da je bil ECURIE uporabljen na tak način," so danes pojasnili v komisiji.

"Komisija meni, da je transparentnost na področju jedrske energije pomembna, zato smo to sporočili na tak način," so pojasnili. "Razmere so sedaj pod nadzorom," so danes še enkrat poudarili.

Po prvem nujnem obvestilu o okvari morajo vse države članice Evropsko komisijo v ustreznih intervalih obveščati o ukrepih, ki jih sprejemajo, in stopnji radioaktivnosti, ki jo merijo, so sporočili v komisiji.

Nuklearna elektrarna Krško se ohlaja, v pregled, ko bodo izpolnjeni pogoji

Pri tem je težko že zdaj reči, kdaj bodo omenjeni pogoji dovolj normalni, je pojasnila Ida Novak Jerele iz služba za odnose z javnostmi v Neku. Zakaj dejansko je prišlo do okvare, bo po njenih besedah znano šele, ko bo osebje na samem mestu. O vsem pomembnejših dogodkih bodo sproti obveščali tudi javnost. Kot je znano, so se po zaznanem puščanju iz primarnega kroga Neka v sredo popoldne lotili kontroliranega postopnega ustavljanja reaktorja. Okoli osme ure zvečer je bila njegova moč nič.

Nek letno proizvede nad pet milijard kWh električne energije, kar predstavlja približno 40 odstotkov skupne proizvedene električne energije v Sloveniji. Nek sicer polovico proizvedene elektrike pošlje na sosednjo Hrvaško, tako da slovenska polovica elektrike iz neka pokrije okrog 20 odstotkov slovenskih potreb po elektriki.

Brez nevarnosti za okolje

Izpust radioaktivnega primarnega hladila je bil po pojasnilih uprave za jedrsko varnost zaznan samo v zadrževalnem hramu, kjer se osebje ne zadržuje. Pri tem ni bilo izpustov v okolje. Prav tako ni bilo poškodb jedrskega goriva. Dogodek so razglasili kot nenormalen dogodek in tako ni bilo potrebe po izvajanju zaščitnih ukrepov v okolici. Nenormalen dogodek pomeni najnižjo stopnjo izrednega dogodka brez nevarnosti za osebje elektrarne in prebivalstvo.

Dogodek so na Upravi za jedrsko varnost proglasili kot "nenormalen dogodek", zaradi katerega "ni bilo potrebe po izvajanju zaščitnih ukrepov v okolici". Po podatkih uprave je šlo za dogodek brez nevarnosti za osebje elektrarne in prebivalstvo. Izpust radioaktivnega primarnega hladila je bil zaznan samo v zadrževalnem hramu, kjer se osebje ne zadržuje. Prav tako ni prišlo do poškodb jedrskega goriva, so zagotovili na URSJV. "Ne pričakujemo kakršnih koli nadaljnjih poslabšanj razmer, " je Uprava RS za jedrsko varnost objavila na spletni strani. V skladu s postopki obveščanja v tovrstnih primerih je uprava po lastnih navedbah o dogodku obvestila mednarodne organizacije ECURIE in MAAE ter sosednje države.

Po protokolu obvestili tujino

Uprava je sicer v skladu z ustaljenim sistemom obveščanja o dogodku obvestila mednarodne organizacije ECURIE in MAAE ter sosednje države.

Evropska komisija je tako že sporočila, da so po zadnjih informacijah od pristojnih slovenskih oblasti razmere v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) pod nadzorom. Komisija je obvestilo o puščanju vode iz primarnega sistema v zadrževalni hram v Nek dobila ob 17.38 po lokalnem času ter ga takoj posredovala vsem državam članicam, so pojasnili v Bruslju.

Evropska komisija je obvestilo o okvari dobila po sistemu izmenjave nujnih informacij o radioloških ali jedrskih zadevah, imenovanem ECURIE. Po tem prvem nujnem obvestilu morajo vse države članice Evropsko komisijo v ustreznih intervalih obveščati o ukrepih, ki jih sprejemajo, in stopnji radioaktivnosti, ki jo merijo, so sporočili v komisiji.