Po njegovih besedah v sekciji ugotavljajo izvorno težavo v neustrezni zakonodaji. "Zakon o davku na dodano vrednost in zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) bi namreč morala vsebovati določila, ki bi onemogočila davčne utaje. Že sredi leta 2006 je sekcija oblikovala delovno skupino za davke, ki je pripravila osnutek novega ZDMV. Na začetku lanskega leta smo državnemu sekretarju na ministrstvu za finance Andreju Širclju poslali osnutek novega ZDMV. Potem je posebna skupina na ministrstvu za finance pripravila osnutek novega zakona, ki je vseboval tudi naše sugestije, vendar je minister za finance Andrej Bajuk na zadnji seji pred poletnimi počitnicami leta 2007 do nadaljnjega umaknil zakon iz procedure oziroma javne obravnave," pojasnjuje Jurič.

Na ministrstvu za finance pravijo, da zakon ni bil nikoli v proceduri. "Ni v navadi, da bi obveščali javnost o delovnih gradivih, ki se pripravljajo na ministrstvu. Z namenom pripraviti čim bolj celovite in med zakoni usklajene rešitve (del ukrepov je vezan tudi na sistem DDV) pa se pripravljeni predlogi še podrobneje preučujejo," pojasnjujejo na ministrstvu za finance.

Po Juričevih besedah je delovna skupina pripravila tudi študijo o skladnosti ZDMV s predpisi EU, na podlagi katere je bilo ugotovljenih kar nekaj neskladij. "To študijo smo želeli predstaviti ministrstvu za finance, vendar brez uspeha," trdi Jurič. Na vprašanje, zakaj sekciji niso omogočili predstavitve te študije, pa na ministrstvu za finance odgovarjajo, da so bili opravljeni številni pogovori in da predloge zainteresirane javnosti vedno preučijo. Po njihovih napovedih bodo na podlagi preverjenih in usklajenih rešitev pripravili ustrezno dopolnitev zakonov. Kdaj lahko to pričakujemo, pa niso pojasnili.

Jurič tudi opozarja, da nepooblaščeni prodajalci, ki se ukvarjajo z davčnimi utajami, niso usposobljeni za izvajanje poprodajnih aktivnosti na vozilih, kar pri kupcih vozil povzroča nemalo nevšečnosti. "Po informacijah sekcije glede sodne prakse drugih držav EU in glede na slovenski pravni red so kupci vozil pri nepooblaščenih trgovcih, ki se poslužujejo davčnih utaj, potencialno izpostavljeni še enemu tveganju. Če se kupcu vozila namreč dokaže, da je sodeloval pri davčni utaji ali pa bi zanjo moral vedeti, si lahko država svoj dolg poplača tudi s prodajo zaseženega vozila," pravi Jurič.