Poslanska skupina SD pa je že včeraj pričakovala, da se bo Kumru opravičil tudi predsednik državnega zbora France Cukjati, ki je tedaj vodil sejo DZ. Vodja poslanske skupine SD Miran Potrč je namreč Cukjatija v dopisu, v katerem ga opozarja na slabo načrtovanje dela državnega zbora in slabo vodenje sej, spomnil, da na skrajno žaljive ministrove besede ni reagiral oziroma je opozoril Kumra in zaščitil ministra. A iz dosedanjih odgovorov Vizjaka in Cukjatija lahko sklepamo, da o opravičilu ne razmišljata. Vizjak je namreč dejal, da bo to storil, ko se bo tudi Kumer opravičil slovenskim podjetjem in slovenskemu gospodarstvu "in temu konkretnemu podjetju, ki ga je obdolžil krivde", Cukjati pa, da je bil potek seje javen in torej viden, če bo dobil dopis oziroma protest SD, ki ga včeraj popoldan še ni prejel, pa ga bo - tako kot vse druge dopise - skrbno preučil.

"Tudi ministru se lahko zgodi spodrsljaj," je sicer včeraj dopustil Dušan Kumer, a dodal, da bo razumel, da ni šlo le za spodrsljaj, če se Vizjak ne bo sposoben opravičiti. "Če se minister ne bo opravičil, če ga na to ne bo opozoril predsednik državnega zbora France Cukjati, mi ostaja zgolj upanje, da bodo oba jeseni odstopili volilke in volilci," je dejal Kumer in spomnil, da so v Janševem mandatu slišali že o raznih matildah s koso, ki da čakajo upokojence, videli ministre, ki se jim bolj hitro sproža roka... "Državljani si ne zaslužijo takšnih ministrov, ki jim je očitno dovoljeno vse," je še dodal.

Ministru Vizjaku pa se zdi nevzdržno in neodgovorno, da poslanci opozicije vsevprek brez dokazov obtožujejo slovenska podjetja in njihova vodstva za nekatere pojave, kot je Dušan Kumer obtožil krivde za stečaj podjetja TD Ruše podjetje HSE in vlado. "S svojim odgovorom poslancu sem želel ponazoriti, da se stvari ne rešuje na tako neodgovoren način. Menim, da problematika zahteva resen in odgovoren pristop, za kar si vlada tudi prizadeva," je poudaril Vizjak.