15. maja 1990 izdani ukaz s strani takratnih zveznih oblasti o predaji orožja TO v skladišča Jugoslovanske ljudske armade se je začel 17. maja izvajati z odvzemom orožja in streliva na območju celotne Slovenije. Vendar pa so se v posameznih občinskih štabih TO temu uprli in ukaza o oddaji orožja niso hoteli izpolniti.

Z zavrnitvijo ukaza o razorožitvi TO so bili vzpostavljeni temelji za nastanek obrambnih sil novonastajajoče države ter za zagotovitev materialnih in tehničnih pogojev za kasnejšo obrambo pred vojaško agresijo jugoslovanske armade v letu 1991.

Manevrska struktura narodne zaščite je bila oblikovana in ustanovljena kot odgovor na pobiranje orožja TO. V tajnosti jo je oblikovala skupina pripadnikov tajne milice in TO pod vodstvom takratnih sekretarjev za obrambo in notranje zadeve, Janeza Janše in Igorja Bavčarja. S tem je bila oblikovana oborožena formacija, ki je bila tri mesece kasneje ob pomoči specialne in posebne enote slovenske milice sposobna zavarovati Slovenijo pred oboroženim napadom Jugoslovanske ljudske armade.

Ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite je eden od tistih dogodkov, ki je v sosledju graditve družbenega konsenza pripeljali do plebiscita, osamosvojitve, zmage v vojni in vstopa Slovenije v Evropsko unijo, je v petek na slovesnosti ob obletnici povedal Igor Bavčar.

"Danes je dan slovenske vojske v pomenu njenega nastanka," pa je ob tej priložnosti povedal idejni začetnik in kasnejši operativni vodja MSNZ brigadir Tone Krkovič in poudaril, da gre tudi za obletnico njegovega življenjskega dela. Kot je še dejal, je šlo pri MSNZ s stališča vojaške stroke za edinstven projekt v svetu.

Veterani bodo praznik zaznamovali s prireditvijo v geometričnem središču Slovenije v Vačah. Slovesnost bo sicer zaznamovala tudi 40. obletnico Teritorialne obrambe, sicer ustanovljene 20. novembra 1968.