V internem glasilu Darsa Avtoceste je zapisano, da sistem deluje tako, da slika tablico vozila na točki A, določi obliko vozila in zabeleži čas. Na točki B se postopek ponovi. Na podlagi podatkov sistem izračuna povprečno hitrost na odseku in če je ta prekoračena, poišče podatke o vozilu. Voznik bo nato dobil plačilni nalog na dom.

Sistem bo upravljala policija, ki pred zagonom potrebuje zakonske podlage ter ustrezne licence in kalibracije sistema.

Če se bo sistem v fazi testiranja izkazal za zanesljivega, se ga bo kupilo. „Vsi pa si prizadevamo, da bo takšnih sistemov čim več, če se želimo približati francoski prometni varnosti,“ je še zapisano v glasilu.