Javni razpis za prodajo 28 starejših in nezasedenih stanovanj bo objavljen že predvidoma konec maja. V drugi fazi pa bomo prodajali starejša zasedena stanovanja," pravi Igor Drobež, direktor družbe Spekter. Dodaja, da bodo okoli petdeset zdaj zasedenih stanovanj najprej v odkup ponudili najemnikom, saj s prodajo nočejo ustvarjati novih socialnih stisk ljudi, ki so v večini že zdaj na robu ekonomske ogroženosti. "Zato jim bomo pripravili precej ugoden finančni lizing v obliki obroka odplačila, ki bo zelo podoben sedanji najemnini," dodaja direktor. V Spektru bodo denar od kupnin v prvi vrsti namenili za pomlajevanje svojega stanovanjskega sklada, torej so možne tudi novogradnje.