Na ministrstvu za šolstvo izražajo prepričanje, "da bo stalno izobešanje slovenske in tudi evropske zastave povečalo občutek pripadnosti domovini oziroma Evropski uniji in pomeni korak naprej pri spoštovanju državnih simbolov". Dodajajo, da se Slovenija z omenjeno odločitvijo pridružuje številnim drugim evropskim državam, kot so Finska, Španija in Latvija.

Uredba ne bo imela velikih finančnih posledic, saj šole zastave, ki jih izobešajo ob različnih priložnostih, že imajo. Nova uredba določa tudi, da se na območjih italijanske in madžarske narodne skupnosti, kjer delujejo dvojezične šole in vrtci, izobesi tudi zastavo narodne skupnosti. Ob državni zastavi so lahko stalno izobešene še zastava Evropske unije, zastava občine ter šolska zastava. Zastavo Republike Slovenije bodo morali vzgojno-izobraževalni zavodi v tem primeru izobesiti na častnem mestu, torej levo.