"Potencialnimi kupci se zelo zanimajo za to premoženje, kar nas zelo veseli," je na zadnji tiskovni konferenci povedal mariborski župan Boris Sovič in dodal, da upa "v uspešno dražbo, s katero se bo naposled razrešila ta velika težava celotne regije." Župan si še želi, da bi mariborska občina s prodajo lastninskega deleža letališča omogočila prihod dobrega strateškega partnerja, ki bo oživel letališko dejavnost.

Kot je znano, je Aerodrom Maribor za ves letalski promet zaprt od 21. decembra lani, od letošnjega 19. marca pa je v stečajnem postopku. Največji upniki podjetja, ki je v lasti mestne občine Maribor in občin Hoče - Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, so zaposleni. Podjetje jim namreč dolguje plače za november, december, januar in februar, regrese za letni dopust za leta 1994, 1997, 1998 in 2000, polovico regresa za leto 1999 ter razliko za premalo izplačane plače od leta 1994 do leta 1998 ter od februarja do aprila leta 2000.

Na ponedeljkovo dražbo se je prijavilo deset podjetij, od tega jih je kar sedem iz tujine. Občina Maribor bo svoj ponujeni poslovni delež v letališču pričela prodajati za izklicno ceno 160 milijonov tolarjev. Morebitni kupec bo moral poleg kupnine poravnati še 140 milijonov tolarjev Aerodromovih dolgov, če pa bo želel nadaljevati z letališko dejavnostjo, bo moral primakniti še denar za dodatne stroške; državi bo namreč moral plačati koncesijo za uporabo letališke steze in druge infrastrukture.