Ker se s tem v prejšnjih obravnavah niso vsi strinjali, so na občini ubrali drugo pot in predlagali besedilo odloka, po katerem ne bi bila dovoljena sprememba poslovnih prostorov, ki niso gostinski, v nove gostinske lokale, prav tako ne bi bila dovoljena sprememba poslovnih prostorov v zlatarno - filigran ali v trgovino z nakitom na drobno. Zaradi enakega števila glasov svetnikov za in proti (devet proti devet), ker naj bi bil menda tak odlok protiustaven, saj bi dajal prednost večinskemu in najmočnejšemu lastniku v turističnem naselju, to je Hotelom Bernardin, ki si seveda ne želijo konkurence v svoji bližini, niso sprejeli sprememb odloka.

Več sreče so imeli Hoteli Bernardin pri odloku, ki jim bo omogočil gradnjo morskega parka z odprtim bazenom v mandraču, kjer so sedaj privezani čolni. Kljub odporom posameznikov, tudi predstavnika ribičev Vladimirja Vinčarja in podžupana Uga Fonde, ki je zatrjeval, da bo s spremembo odloka tam nastalo "skrpucalo" s tisoči kubičnih metrov betona, je močna županjina koalicija z enajstimi glasovi za proti šestim negativnim sprejela spremembe sedanjega odloka.