Predlagal je, da "pod pokroviteljstvom akademije ustanovimo državni svet za etiko". Trontelj je opozoril tudi na pomen odzivnosti SAZU na aktualna vprašanja. Kot je Trontelj po slovesnosti pojasnil novinarjem, je najbolj obsežno področje bioetika, "kjer se pojavljajo neprestano nova vprašanja, vprašanja o človekovih pravicah v zvezi z biologijo in medicino, uporabo teh dveh strok. Potem gre tudi za etiko razvoja. Tudi tukaj ni vseeno, kako ravna človeštvo z naravo, kako ravna z drugimi bitji na Zemlji. Tukaj smo do zdaj zelo veliko grešili."