"Vloga je izpolnjevala formalne kriterije, ni pa nas prepričala," je po glasovanju povedal član senata Janko Prunk, ki je pred časom odstopil z mesta predsednika komisije za družbene vede, poslovne vede in pravo pri svetu za visoko šolstvo.

Člani so imeli, kot je povedal Škorjanc, med drugim pomisleke tudi glede spoštovanja člena, ki določa, da mora ob ustanovitvi novega zavoda ekspertna komisija podati mnenje o vlogi. Predlagatelji so po njegovih besedah menili, da ta komisija ni potrebna, saj pri ustanovitvi prve zasebne univerze v Novi Gorici ta ni bila imenovana.

Včerajšnje seje so se udeležili tudi trije predlagatelji Nove univerze, in sicer Peter Jambrek, Anton Jerovšek in Miha Pogačnik, ki so odgovarjali na vprašanja članov senata, sejo pa so pred glasovanjem zapustili. Jambrek je za Dnevnik povedal, da bodo zoper odločitev senata pri svetu za visoko šolstvo vložili ugovor. Ob morebitni neuspešni pritožbi bodo sprožili upravni spor, pravico pa so pripravljeni iskati tudi na ustavnem sodišču ali celo na Evropskem sodišču za človekove pravice. Jambrek je še povedal, da bodo zdaj počakali na pisni sklep senata, poudaril pa je, da ga še posebej zanima obrazložitev sklepa, na podlagi katere bodo tudi oblikovali ugovor. Jambrek sicer meni, da obrazložitev sploh ni mogoča. V Novo univerzo bi se ob njeni morebitni ustanovitvi poleg Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici združile še Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije na Brdu pri Kranju, katerih soustanovitelj in lastnik je Peter Jambrek.

Senat je včeraj o Novi univerzi glasoval že drugič. K njeni ustanovitvi ni dal soglasja že na februarski seji, predlagatelje pa je pozval k dopolnitvi vloge za ustanovitev univerze. Komisija za družbene vede pri svetu za visoko šolstvo je v začetku aprila ponovno sklenila, da univerza izpolnjuje pogoje za ustanovitev, kljub temu pa včeraj senat za akreditacijo k ustanovitvi univerze ni dal soglasja. Kot je pojasnil Škorjanc, senat več kot dvakrat o isti vlogi ne more odločati.

Senat za akreditacijo se je včeraj prvič sestal v novi sestavi, poleg predsednika Škorjanca ga sestavljajo še podpredsednik Jurij Tasič ter člani Andrej Krček, Janko Prunk, Janko Kos, Matjaž Omladič, Brano Stanovnik in Jože Trontelj, ki pa se včerajšnje seje ni udeležil.

Člani so na seji senata obravnavali tudi 15 dvostopenjskih in štiri tristopenjske študijske programe. Potrjeni so bili vsi razen enega, katerega vloga ni bila dopolnjena v predvidenem roku.