Marko Marijan Mušič bo kot podpredsednik pristojen za področje humanistike, družboslovja in umetnosti, Matija Gogala pa za področje naravoslovja, tehnike in biomedicine, je sporočila Darja M. Pate s SAZU.

Za člane predsedstva so bili po 22. členu zakona o SAZU izvoljeni akademiki Kajetan Gantar, Andrej Jemec in Alenka Šelih. Predaja dolžnosti bo 6. maja.

Predsedstvo SAZU namreč po omenjenem členu sestavljajo predsednik, dva podpredsednika, glavni tajnik, tajniki razredov in trije člani SAZU, ki jih izvoli skupščina SAZU v skladu s statutom SAZU. Predsednik, oba podpredsednika in glavni tajnik sestavljajo izvršilni odbor predsedstva, njihov mandat traja tri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Novi predsednik SAZU, akademik Jože Trontelj, dosedanji podpredsednik, je rojen leta 1939 v Kamniku. Je redni profesor nevrologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, zadnja leta pa je dejaven na področju biomedicinske etike. Vodi državno komisijo za medicinsko etiko.