Ali ste že dobili odgovor ministra Erjavca glede umika tajnosti s podatkov o vrstah in cenah oklepnikov 8x8, kar je komisija predlagala?

Včeraj smo prejeli odgovor ministra, v katerem nam sporoča, da s tega dokumenta ne želi umakniti stopnje interno. Kljub takšnemu predlogu celotne komisije. Pri tem se sklicuje na stališče dobavitelja, češ da bi to škodovalo njim in Patrii. To je z vidika transparentnosti postopka nesprejemljivo stališče. Za Rotis in Patrio so visoke cene kvečjemu dobra referenca, za slovenske davkoplačevalce pa je to negospodarno in netransparentno dejanje.

Zakaj je tako pomembno umakniti oznako s tega dokumenta?

Najbolje je to povedal predsednik republike, ki je rekel, da se zavzema za transparentnost. Umik bo pokazal, ali je bila ponudba podjetja Rotis v vseh elementih prevedena v podpisano pogodbo. Nekaj 1000 strani dokumentacije je komisiji na voljo. Samo iz ene tabele je treba umakniti oznako. In to ne bo nič oškodovalo dobavitelja, saj bo pokazalo, da se je dobavitelj zelo dobro pogajal. Zanima pa nas, zakaj se je država tako slabo pogajala.

Pokazalo bi se, da s pogodbo ni bilo kupljeno to, kar je bilo ponujeno in izbrano, ne v količinah, ne v dobavnih rokih, ne v garancijskih pogojih, ne v opremi, kar vpliva na bojno moč, in predvsem ne v cenah. Četudi gre za javno naročilo zaupne narave, je treba pogoje iz ponudbe 100-odstotno prenesti v pogodbo. Pričakoval bi, da bi se med pogajanji pogoji za državo izboljšali, ne pa da so se poslabšali.

V zvezi s tem ste se srečali tudi s finsko poslanko. Kot je slišati, ste zdaj še bolj prepričani, da drugod te posle vodijo bolj transparentno. Patria sicer prihaja s Finskega.

Ob robu srečanja interparlamentarne unije sem se srečal z gospo Hurskainen, članico nadzornega odbora finskega parlamenta, in z njo izmenjal izkušnje iz dela podobnih nadzornih odborov. Seznanila me je s primerom nakupa vojaških helikopterjev na Finskem, kjer so se vsi domači akterji zaradi poslabšanja ponudbe tujega dobavitelja pod javnim pritiskom združili in je z dopolnitvijo pogodbe tuji dobavitelj dodatno opremil vojaške helikopterje za finsko vojsko. S tem je nadomestil škodo za finske davkoplačevalce. Posebno je poudarila, da v celotnem postopku ni bil niti eden od podatkov, ključnih za preiskavo, označen kot interno.

Torej ocenjujete, da je v Sloveniji prišlo do oškodovanja davkoplačevalcev pri poslu oklepnikov 8x8?

Nedvomno je, da je bila ponudba v pogajanjih poslabšana na škodo slovenskega proračuna. Pri tem tudi ne drži teza ministra Erjavca, ker še ni bilo nič plačano, ni oškodovanja. Podpisana pogodba je iztožljiva na obeh straneh. In predpostavljam, da to kot pravnik ve. Temeljno vprašanje, ki ostaja odprto, je, zakaj ministrstvo za obrambo stoji na strani dobavitelja in je sprejelo slabše garancijske pogoje, dobavne roke in višjo ceno.

Iz krogov blizu dobavitelja sem dobil neuradne informacije, da tudi oni niso ravno ponosni na konfiguracije oklepnikov za Slovenijo. Menda so jih poslabševali na zahtevo ministrstva, ker so tam morali znižati ceno. Ali je danes že mogoče reči, kolikšna bodo zaradi tega v prihodnjih petih ali desetih letih potrebna dodatna vlaganja v te oklepnike, da bodo sploh služili temu, zaradi česar so bili kupljeni?

Brez umika stopnje interno z nekaterih razpisnih pogojev in pogodbenih določil tega javno ni mogoče govoriti. Gotovo pa ne moremo na podlagi že sedaj videnih dokumentov zavrniti suma, da je bil posel netransparenten in negospodaren za državo. Neposredne stike s predstavniki Patrie nameravam imeti v prihodnjih dneh in seveda bom vesel, če me bodo še oni seznanili z navedbami v vašem vprašanju. Mi smo namreč preiskovalna komisija, ki se ukvarja z ugotovitvijo politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe. Torej se ne spuščamo v to, ali je bilo eno ali drugo vozilo boljše, ampak poskušamo ugotoviti, ali je bil postopek izbora in priprave pogodbe v dobro slovenskih davkoplačevalcev. Doslej tega suma ne moremo zavrniti. Seveda pa bo odgovornost vsakega ministra za obrambo in tistih, ki so odločali pri določitvi drugačne konfiguracije vozil, ali takšna še zmeraj zagotavlja isti cilj, zaradi katerega smo v nakup teh oklepnikov sploh šli.

Se torej lahko glede na vse povedano zgodi, da bo minister Erjavec postal preiskovanec.

Komisija se je odločila, da je treba povabiti še dodatne priče, ker je bila ekipa, ki je pripravila pogodbo, druga kot tista, ki je pripravila končni izbor oklepnikov. Po zaslišanju teh prič bodo sledile odločitve, o katerih pa še ne morem govoriti.

Glede na vse skupaj je malo verjetno, da boste delo zaključili do konca mandata. Zaslišati morate še Janeza Janšo.

Načrti so naslednji. Za 13., 14. in 15. maj so sklicana zaslišanja preostalih prič, kar bi do konca maja omogočilo pripravo poročila in posredovanje državnemu zboru za obravnavo na junijski seji. Seveda pa je to odvisno od sodelovanja članov preiskovalne komisije.

Nekateri člani so nezadovoljni. Vaš način vodenja komisije se namreč zdi dokaj agresiven.

Moj način dela ni agresiven, ampak predvsem zahteven. To je vendar naloga preiskovalne komisije. Moramo odpraviti vsakršen sum oškodovanja proračuna pri 300 milijonov evrov težkem poslu. V kratkem času smo pridobili ogromno dokumentov, ki jih je bilo treba preučiti. Morda kakšen član komisije tega ni zmogel in je odstopil, ali pa je dobil takšno politično direktivo.

Če boste po jesenskih volitvah član vladne koalicije, boste poskrbeli za javnost dokumentov o oklepnikih, ki jih sedanja vlada skriva?

Komisija bo predlagala državnemu zboru, da tudi naročila zaupne narave pridobijo pravno varstvo. Država mora ščititi interes davkoplačevalcev, ne pa domačih ali tujih dobaviteljev in njihovih poslovnih skrivnosti. Prav o tem sem govoril s finskimi parlamentarci. Za ta konkretni posel pa je smiselno umakniti stopnjo interno in se ponovno pogajati v korist države za pogoje, kot sta jih Rotis in Patria na začetku dejansko že ponudila.