"Obvoznica nam je presekala naravne pešpoti. Na ta problem opozarjamo že deset mesecev, vendar pa dobivamo le obljube. Nimamo varne poti do mesta. Še posebno nevarno je za otroke," je nezadovoljen eden izmed prizadetih krajanov in občinski svetnik Srečko Tratnik, ki dodaja, da je treba zgraditi povezovalne poti do naselij Vetrišče, Varda in Pavšičevo, kjer živi več kot tisoč Novogoričanov.

Župan mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc odgovarja, da razume prizadete, da bodo obljube izpolnili in da je varnost na prvem mestu. "Vsega ne moremo narediti čez noč. Ko smo začeli graditi povezovalno pot, smo naleteli na težave. Ljudje so si v dolgih letih prilastili dele občinskega zemljišča. Vse to dokazovanje in dogovarjanje pa se vleče. Za povezavo prek zgrajene galerije smo že naredili idejni projekt. Pripravljamo gradbeno dokumentacijo. Zagotovljen imamo tudi denar. Dokončno bomo vse zadeve uredili do konca letošnjega leta," obljublja župan. Glede protihrupne ograje pa pravi, da so s problemom seznanili Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki je prispevala tri četrtine sredstev za obvoznico. Odgovorili so le to, da bodo najprej merili hrup in preverili, če je protihrupno ograjo na viaduktih sploh mogoče postaviti. Dodajajo še, da protihrupna ograja v projektih ni bila predvidena.

Miha Ravnik, predsednik sveta solkanske krajevne skupnosti, pa pravi, da Solkanci vztrajajo, da na potrebo po protihrupnih ograjah opozarjajo že pet let in da v skrajnem primeru načrtujejo tudi zaporo solkanske obvoznice, po kateri se na dan pelje nekaj deset tisoč osebnih vozil in tovornjakov.