Tržni delež največjega slovenskega trgovca se je po raziskavi družbe Valicon od novembra lani do januarja letos znižal s 37 na 36 odstotkov, enak delež je Mercatorju lani dosodila tudi mednarodna agencija Planet Retail, po raziskavi mednarodne agencije IGD pa je imel Mercator lani 34,9-odstotni tržni delež. V Mercatorju poudarjajo, da je bila le raziskava družbe Valicon opravljena po njihovem naročilu, medtem ko sta drugi dve raziskavi redni, ravno majhni razkoraki pri ocenah tržnih deležev med vsemi tremi raziskavami pa po njihovem mnenju potrjujejo zanesljivost meritve tržnih deležev.

Največji trije trgovci, poleg Mercatorja še Spar in Tuš, po Valiconovi raziskavi skupaj obvladujejo 71 odstotkov trga, pri čemer so Sparu prisodili 19-odstotni tržni delež, celjskemu Tušu pa 16-odstotni. Po analizi agencije Planet Retail imajo trije največji trgovski skupaj 63,3-odstotni tržni delež. Po njihovih izračunih Spar obvladuje 15,1 odstotka trga, Tuš pa 12,2 odstotka. Po raziskavi IGD imajo trije največji slovenski trgovci skupaj 66,2-odstotni tržni delež, pri čemer Spar obvladuje 15,9 odstotka trga, Tuš pa 15,4 odstotka.