"Ohranjala bom standarde, zagotavljala pluralizem, onemogočala diskriminacijo," je v včerajšnjem pogovoru za Dnevnik napovedala Miša Molk. "Skrbela bom tudi za to, da bodo poslušalci in gledalci natančno poznali potek komuniciranja z varuhinjo ter da bodo redno prejemali odziv." Miša Molk je dejala, da je naloga varuhinje tudi spremljanje programov. "Ker gre za povsem neodvisen status, je treba mnenje varuha o programu tudi upoštevati."

Brankica Petković z Mirovnega inštituta je opozorila, da gre za pionirsko funkcijo, ki je doslej javni zavod ni poznal. "Zakon o RTV Slovenija nalogo obravnavanja pripomb in predlogov gledalcev in poslušalcev sicer daje programskemu svetu," je dejala Petkovićeva. "Ta za takšno nalogo kot velik kolektivni organ ni primeren. V trinajstih mesecih delovanja niti enkrat ni obravnaval pripomb in predlogov gledalcev in poslušalcev." Petkovićeva je zato opozorila, da si bo morala varuhinja že na samem začetku zagotoviti položaj, ki ji bo omogočal, da ne bo nobena pritožba ostala neodgovorjena. "Gre za institucijo, ki je zelo pomembna. V tujini jo opravljajo ugledni novinarji z dolgoletnimi izkušnjami in veliko moralno težo."

Med kandidati, ki so se prijavili na razpis, je bil tudi novinar RTV Lado Ambrožič. "Sam sem se skušal o pogojih dela varuha pozanimati pri generalnem direktorju RTV, vendar sem štiri mesece zaman prosil za sestanek," je povedal v pogovoru za Dnevnik.

Po njegovem mnenju pravilnik, ki ureja delovanje varuhinje, slabo opredeljuje naravo njenega dela. "Ni povsem jasno, kolikšno moč bo imela in ali bo res lahko delovala samostojno," se je spraševal. Miša Molk bo funkcijo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev opravljala pet let.