Kot pišejo podpisniki, se s peticijo zavzemajo za ohranitev družine, kot jo pojmuje 2. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta pravi, da je družina "življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otroka uživa posebno varstvo". Na plakatih za mednarodno konferenco sta "samo dva istospolna partnerja, kar v nobenem primeru ni družina", so zapisali.

Podpisniki poudarjajo, da s peticijo ne želijo diskriminirati istospolnih ali drugih alternativnih partnerstev in registracije istospolnih skupnosti, vendar pa te po njihovem mnenju "ne morejo biti identične zakonski zvezi, ki je skupnost žene in moža". "Različnost spolov je bistveni element zakonske zveze, ki je temelj za družino, ki jo sestavljata žena, mož in otroci."

Res je sicer, da se pojem družine uporablja tudi v drugotnem pomenu, kot na primer ribiška družina, lovska družina, rejniška družina itd., vendar te družine po mnenju podpisnikov nimajo s pravim pojmovanjem družine nobene zveze in tudi ne morejo uživati bonitet in pravic družine v pravem pomenu družine. "Zato želimo s to peticijo zaščititi svetost pojmovanja družine, ki jo sestavljata heteroseksualni osebi in otroci. Kajti samo taka družina bo lahko prispevala k ohranitvi tako Slovenije, Evrope kot človeštva," zaključujejo podpisniki.