Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je bil na ravni skupine nižji za 2 odstotka, k njemu je v največji meri prispevala družba Mobitel, katere dobiček iz poslovanja je narasel za 18 odstotkov oziroma za dobrih 12 milijonov evrov. Matična družba je beležila kar 18-odstotni upad dobička iz poslovanja, podobno so družbe v tujini izgubo iz poslovanja povečale na 4,3 milijona evrov.

S tem, ko je skupina Telekom Slovenija zabeležila upad dobička, se je zmanjšal tudi kazalnik dobičkonosnosti kapitala, ki je lani upadel z 11,5 na 8,9 odstotka. Skupina je lani namenila 380 milijonov evrov za širjenje na tuje trge in vlaganja, od tega 312,9 milijona evrov za gradnjo, posodabljanje ter razvoj omrežij in storitev doma ter v tujini. Stroški materiala so se povečali za 11 odstotkov, več kot podvojili pa so se tudi finančni odhodki ter drugi odhodki poslovanja.

Bilančna vsota skupine je konec lanskega leta znašala 1,75 milijarde evrov in se je v primerjavi s predlani povečala za 19 odstotkov. Večina rasti bilančne vsote je bila odraz povečanja dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti, saj je vrednost kapitala v pasivi narasla za 7 odstotkov. Delež obveznosti v financiranju se je s tem povečal na 40 odstotkov, medtem ko je konec leta 2006 znašal le 33 odstotkov.