V včerajšnjem Dnevniku smo poročali o načrtih gradbenega podjetja MTB, ki ob vznožju Mariborskega Pohorja načrtuje gradnjo cone Pohorska livada, v katero bi umestilo več kot 20 stanovanjskih objektov. Te parcele na elitni lokaciji v skupni velikosti 4,3 hektarja, ki jih je MTB kupil lani, imajo lepotno napako: po veljavnem lokacijskem načrtu na njih stanovanjska gradnja ni predvidena. To napako pomaga odpravljati Kangler, ki hiti s spreminjanjem dolgoročnega lokacijskega načrta z obrazložitvijo, da Maribor nujno potrebuje te objekte zaradi kandidature za univerzijado leta 2013.

Kangler o pravici ne ve nič

Župan razlaga, da dela naložbeniku uslugo zato, ker bo občina v zameno pridobila nepokrito drsališče, cesto in dodatne turistične kapacitete.

V Dnevniku razkrivamo, da bi občina na podlagi Kanglerjevega vedenja utegnila iztržiti bistveno več, saj je imela na vseh teh parcelah predkupno pravico. Zakaj te pravice ni izkoristila? "Ne da bi vedel, da bi lahko uveljavljali predkupno pravico," se nam je izgovarjal župan. "Po mojem MTB ni kupil teh nepremičnin v mojem mandatu. Preverite, da ne boste pisali neresnic. Sicer pa je glede na finančne razmere in glede na občinske dolgove iz preteklosti, ki jih zdaj saniram, vprašanje, ali bi imeli denar za tak nakup, saj je MTB po neuradnih informacijah plačal 300 evrov za kvadratni meter."

V zemljiški knjigi okrožnega sodišča v Mariboru govori javno dostopna dokumentacija zelo zanimivo zgodbo o menjavi lastništva teh nepremičnin: iz nje izhaja, da bi občina utegnila v komaj treh mesecih zaslužiti več kot pet milijonov evrov, če bi izkoristila predkupno pravico, a se je tej pravici izrecno odpovedala.

Občina bi lahko kupila po 150 in prodala po 280 evrov

Dokumentacija razkriva, da Kangler ne govori resnice ali pa je ne pozna. Nepremične so kar dvakrat menjale lastnika, odkar je postal župan. Lastnica, ki je zemljišča dobila povrnjena v denacionalizacijskem postopku, jih je 10. julija 2007 prodala podjetniku iz Maribora. Za 42.388 kvadratnih metrov zemljišč je ta kupec plačal 6,543.200 milijona evrov. Štiri dni pred poslom so iz občinskega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči poslali prodajalki dopis, v katerem sporočajo, da občina ne bo uveljavila predkupne pravice.

Naslednja menjava lastništva se je zgodila že 23. oktobra 2007, ko je zemljišče odkupil MTB. Kupnine ni plačal iz svojega žepa, temveč je kot kupec nastopil KBM Leasing. Kupoprodajno pogodbo je sklenil direktor KBM Leasing Boris Cekov in prodajalcu plačal 11,8 milijona evrov, to je 280 evrov za kvadratni meter. Če bi občina prej izkoristila predkupno pravico in bi ona prodala to zemljišče, bi zaslužila skoraj 5,3 milijona evrov! Redko se sicer dogaja, da bi bila lizing družba pripravljena kreditirati nakup zemljiških površin, če na njih ni mogoče legalno postaviti nič dobičkonosnega in če investitor za morebitno načrtovano gradnjo nima gradbenega dovoljena.

To sicer še ne pomeni, da sta Cekov in kreditni odbor NKBM, ki je odobril nakup, imela informacije, da ta kreditni posel ni tvegan, a dejstvo je, da je Kangler že 3. decembra sprožil postopek za spremembo dolgoročnega občinskega lokacijskega načrta za zelene površine, kupljene s tem kreditom. Kangler bi načrt želel spremeniti tako, da bi na športno-rekreacijskih površinah pod Pohorjem, ki so v lasti KBM Leasinga (oziroma MTB), bila dopustna (zelo donosna) gradnja stanovanjskega naselja, med drugim naj bi bilo tam dovoljeno postaviti tudi štiri štirinadstropne bloke. Če bi MTB uspel udejanjiti svoje načrte, bi utegnil po naših izračunih s projektom Pohorska livada zaslužiti 12 do 17 milijonov evrov. In še nikakor ne nazadnje: kateri racionalni poslovnež bi (z lizingom) plačal za javno rekreacijsko površino debelih 280 evrov za kvadratni meter, če ne bi dobil zagotovila zelo dobro informiranega ali vplivnega, da bo postala hitro stanovanjsko zazidljiva?!