"Na odcepu ceste za Baško grapo v Bači pri Modreju obnavljamo obstoječe križišče, kjer bomo uredili tudi avtobusno postajo. Dela bomo končali predvidoma do aprila letos. Od konca jeseni 2007 izvajamo obsežno sanacijo med naseljema Grahovo in Koritnica ob reki Bači. Gradimo nov podporni zid pod cesto, ublažili bomo ovinek in cesto razširili, nad cesto pa postavili lovilne mreže. Dela naj bi dokončali do letošnje jeseni," je povedal Jože Brecelj, direktor Cestnega podjetja Gorica (CPG). Veliko gradbišče imajo tudi v Podbrdu, kjer skupaj s partnerjem, idrijskim Zidgradom, urejajo komunalno infrastrukturo. "Dela v Podbrdu potekajo po etapah. Letos bomo obnovili 400 metrov dolg odsek. Vlagatelj je Družba Republike Slovenije za ceste (DRSC), občina Tolmin pa sodeluje s 400.000 evri. Dela na tem območju bodo potekala vsaj še dve leti, naložba pa je vredna 1,25 milijona evrov. V Podbrdu bomo uredili javno razsvetljavo, kanalizacijo, pločnik, vodovod in avtobusno postajališče. V Bači pri Modreju, kjer je vlagatelj prav tako DRSC, občina sodeluje pri gradnji pločnikov in avtobusnega postajališča," je o načrtovanih gradnjah povedala Ksenija Kikel, vodja oddelka za okolje na tolminski občini. Župan občine Tolmin Uroš Brežan dodaja, da so sestavili bogat nabor cestnih projektov. Tako naj bi v prihodnje zgradili galerijo Pod ključem in pešpot med Tolminom in Mostom na Soči, odprli gradbišče na najnevarnejšem delu Keltike ob reki Idrijci med Dolenjo Trebušo in Želinom, popravili most čez Koritnico v Baški grapi, DRSC pa zaključuje asfaltiranje državne ceste med Volčami in Solarji (povezava z Benečijo).