V sprejetih zaključkih so se zavzeli za ponovno vključitev evropske komisije v aktivnosti boja proti dopingu z ustanovitvijo nove delovne skupine. Vzpostaviti nameravajo evropsko športno informacijsko mrežo s pomočjo Slovenije kot primerom dobre prakse. Izboljšati bodo skušali sodelovanje med sektorji različnih držav, povečati poklicno in strokovno usposabljanje v športu in ju vključiti v evropski kvalifikacijski okvir ter povečati pomen in moč športa v medkulturnem dialogu in vključevanju posameznika ter skupin v družbo.

V Beli knjigi za šport, s katero so želeli v okviru EU določiti skupne temeljne smernice sicer avtonomnega športnega področja v posameznih državah, je v zaključku posebej izpostavljen akcijski načrt prednostnih nalog Pierre de Coubertin. O tem so govorili tudi na tokratnem srečanju in kot politične temelje za nadaljnje delo opredelili načelo solidarnosti in soglasja pri sprejemanju odločitev, pripraviti nameravajo program športa v EU do leta 2012, skušali pa bodo dobiti tudi večjo podporo ministrov 27 držav. Med prednostnimi nalogami so poleg boja proti prepovedanim poživilom izpostavili športno rekreacijo in neprofitne športne organizacije, pomoč prostovoljcem, ki so zelo pomembni za delovanje športa, želijo pa razviti tudi statistične standarde za merjenje ekonomskih učinkov športa ter nadaljevati z avtonomijo športnih federacij. Izvedli bodo tudi tri študije: o doma vzgojenih igralcih, o zlorabah v primeru športnih agentov in o financiranju športa na vladni in nevladni ravni.

Simon Starček, slovenski direktor direktorata za šport, ki je vodil srečanje, je dejal, da so skupaj s komisijo EU napravili velike korake naprej. "Potrjen je seznam 'ljubljanskih' prednostnih nalog, kar bo pomembno vplivalo na nadaljnje delovanje športa v EU. Srečanje se je podaljšalo tudi zaradi predloga o ustanovitvi nove delovne skupine na ravni EU za boj proti jemanju prepovedanih poživil."