Kaj vse naj piše v deklaraciji

Mitja Drobnič se je v ZDA skupaj s slovenskim veleposlanikom v ZDA Samuelom Žbogarjem srečal s sogovorniki ameriškega sveta za nacionalno varnost ter zunanjega ministrstva, med drugimi z Danielom Friedom, pomočnikom ameriške zunanje ministrice Condoleezze Rice, ki je odgovoren za evropske in evrazijske zadeve, ter njegovo namestnico Rosemary DiCarlo. Pogovarjali so se o številnih temah, predvsem o kriznih žariščih po svetu. Zabeležka je urejena po temah pogovorov, v nadaljevanju pa predstavljamo le nekatera najbolj zanimiva stališča z začetka devet strani dolgega dokumenta. Glede vrha EU-ZDA je Judith Ansley, namestnica v nacionalni varnostni agenciji, takoj na začetku pogovora ocenila, da se "Beli hiši kot najverjetnejši čas vrha zdi junij 2008". Glede Kosova je sodelovanje med EU in ZDA ocenila kot zelo dobro. "V deklaraciji bi želeli tudi omembo Iraka in problematičnih držav, kot so Iran, Burma in Sirija. Predsednik Bush je zaskrbljen tudi nad stanjem na Kubi in v Venezueli. Prepričan je, da lahko podpora opoziciji na Kubi (podobno kot v Gruziji in Ukrajini) prinese pozitivne rezultate. Politika ZDA do Kube ni sprememba režima, pač pa želja po demokratični tranziciji po smrti Fidela Castra. V deklaraciji na vrhu EU-ZDA bi želeli omembo Kube in Venezuele. Prav tako želijo v deklaraciji omembo terorizma in neproliferacije," navaja zapisnik.

Igor Mekina in Miran Lesjak: Dnevnik je zavezan javnosti, Slovenija pa mora evropske interese postaviti pred ameriške!

Pohvale "močni izjavi Rupla"

Glede Kosova je pomočnik ameriške zunanje ministrice Condoleezze Rice Daniel Fried "pozdravil močno izjavo MZZ dr. Rupla glede Kosova" in dodal, da je "ob tem že predlagal državni sekretarki dr. Rice, da čestita kolegu dr. Ruplu". Daniel Fried je "po drugi strani izpostavil izjavo MZZ Lavrova, ki je grozil in izražal bojazni glede ureditve statusa Kosova. Nedvomno je ureditev statusa dejstvo, ki se bo zgodilo in ga bo vodila Slovenija. Pozdravil je tudi, da dr. Rupel v izjavi ni omenjal rokov." Drobnič je nato izpostavil slovensko videnje oziroma to, kako bodo takoj po "koordinirani" oziroma "enostranski" razglasitvi neodvisnosti Kosova sledila "vnaprejšnja priprava zaključkov" zasedanja zunanjih ministrov EU. Drobnič je dejal, da "EU najprej potrebuje odločitev evropskih zunanjih ministrov ter povabilo generalnega sekretarja ZN, da prevzame misijo od ZN". Kosovska vlada mora ob razglasitvi povabiti Mednarodno civilno misijo (ICO), saj bo šlo za delitev suverenosti z ICO. "Pravna podlaga za ICO je v resoluciji VS OZN 1244. Frieda je zaprosil za podporo pri pridobitvi izjave generalnega sekretarja OZN glede podpore za napotitev misije EVOP, saj imajo nekatere države članice EU težave pri sprejemu odločitve o napotitvi EVOP brez soglasja OZN." Drobnič je kot kritično omenil izjavo francoskega predsednika Sarkozyja, ki je vezal srbsko pot v EU na rešitev Kosova. "Slovenija zagovarja zgodnji podpis sporazuma o stabilizaciji in pridružitvi s Srbijo," navaja zapisnik. Fried je nato "glede podpore generalnega sekretarja OZN za napotitev EVOP na Kosovo omenil, da je generalni sekretar Ban Ki Moon pod pritiski Ruske federacije in s tem v težki situaciji. ZDA imajo zagotovilo, da generalni sekretar OZN ne bo omejeval napotitve, glede podpore pa bodo v razgovorih z njim ponovno poudarili omenjeno željo EU… ZDA bodo pomagale generalnemu sekretarju OZN v primeru težav z Rusko federacijo, RS pa mora znotraj EU doseči čimprejšnjo napotitev EVOP. V EU velja prepričanje, da je z razglasitvijo samostojnosti Kosova treba počakati na volitve v Srbiji (20. januarja in 3. februarja), kar zna srbska stran izkoristiti za zavlačevanje." Po mnenju DiCarlove bi bilo smiselno, "da je seja kosovskega parlamenta, na kateri sprejmejo deklaracijo o neodvisnosti, na nedeljo, ker Ruska federacija tako ne bi imela časa za sklic VS OZN. Medtem pa bi že prišlo do prvih priznanj." Glede priznanja vseh držav članic EU po mnenju Frieda "ni treba skrbeti, pomembna je odločitev o misiji EVOP, ob čemer se ni treba ozirati na kritična stališča in izjave Ruske federacije in Srbije". Spodbudil je Slovenijo, "da v fazi priznavanja prva prizna Kosovo". Po ocenah ZDA šest držav članic EU v začetku ne bo priznalo Kosova, vendar če ga bo priznalo vsaj 15 od 27, bo to že zadostovalo. Slovensko vodstvo bo v vlogi predsedujoče EU po oceni Frieda "kritičnega pomena", pri čemer bodo ZDA "priznale Kosovo med prvimi". Fried je dejal, da "ZDA s Kosovarji trenutno draftirajo ustavo" ter da je situacija na terenu "ugodna". "ZDA upajo, da Kosovarji ne bodo izgubili zaupanja vase, saj s tem ZDA izgubi svoj vpliv," je ocenil pomočnik ameriške zunanje ministrice Daniel Fried.