Ni verodostojno, da politiki govorijo o klimatskih spremembah in hkrati uživajo meso, saj živinoreja uničuje okolje bolj kot ogljikov dioksid, je na današnji novinarski konferenci zatrdil Vlado Began. Po njegovem mnenju bi Slovenija s tem, ko bi na srečanjih v okviru predsedovanja EU ponudila samo vegetarijansko hrano, pokazala veliko zavzemanje za boj proti klimatskim spremembam. Pobudo o ponudbi zgolj vegetarijanskih menijev na srečanjih članic EU, pa bodo, kot je zatrdil Began, poslali tudi Evropski komisiji.

"Hrana živalskega izvora izhaja iz živinoreje, za katero je znano, da je največja grožnja okolju," je zatrdil in ob tem dodal, da živinoreja proizvaja celo več toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet. Po njegovem mnenju je nujno, da se preneha uživati meso ter tako naredi velik korak k varstvu okolja in podnebja. "Zato je tudi vsaka izjava o varstvu okolja licemerje, vsaka borba proti podnebnim spremembam farsa, dokler se tisti, ki o tem govorijo, ne distancirajo od uživanja mesa," je dejal Began.

Poudarja še, da živinoreja povzroča tudi mnoge civilizacijske bolezni. "Uživanje mesa za družbo ne more biti pozitivno," pojasnjuje. Obenem je prepričan, da so ukrepi politikov za omejevanje toplogrednih plinov in podnebnih sprememb, ki gredo v smeri omejevanja prometa, napačni.

Na vprašanje, če se mu ne zdi zakonska prepoved živinoreje v Sloveniji sporna v smislu kratenja človekove svobode in pravic pa Began odgovarja, "da obstaja dolžnost ljudi, ki izhaja iz ustave, da skrbijo za svoje zdravje". Po njegovem mnenju je namreč uživanje mesa nezdravo in škodljivo v vsakem pogledu.

Meni še, da bi državljani prepoved živinoreje sprejeli, če bi jim vlada primerno predstavila škodljive posledice uživanja mesa. Po Beganovih besedah bi morala vlada v posebnem fondu zagotoviti sredstva, s katerimi bi ublažila negativne posledice ukinitve živinoreje, predvsem za tiste državljane, ki se s tem preživljajo.

Began je na na novinarski konferenci predstavil tudi zahtevo za presojo pravilnika o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v RS za obdobje 2007-2016, ter pravilnika o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v RS za leto 2007.

"Po mnenju društva sta neustavna, ker lovski načrti sploh niso bili objavljeni v uradnem listu, kot bi morali biti, pa tudi vsebinsko jim manjkajo mnogi parametri, ki jih zahtevajo predpisi," meni Began. Ob tem omenja predvsem pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo. "Razen tega sta oba pravilnika v nasprotju tudi z Zakonom o zaščiti živali, saj omogočata usmrtitev živali izven primerov, ki jih določa omenjeni zakon," še pojasnjuje.