Dr. France Arhar je v pisni izjavi ponovil le, da o svojih prejemkih - menda so bili podatki pridobljeni na nezakonit način - ne more in ne sme govoriti, saj ga k temu zavezuje individualna pogodba; nadzornemu svetu je dovolil objavo plače zgolj zato, da bi se v javnosti prenehala ugibanja o višini njegovih dohodkov. "Prepričan sem, da je sedanji pritisk medijev na Vzajemno izključno posledica moje odločitve, da kandidiram na volitvah za predsednika države," je zapisal dr. Arhar in dodal, da je člane nadzornega sveta o svoji odločitvi obvestil že 31. maja, da so ga podprli in da bo v času predvolilne kampanje na rednem dopustu.

Ponovno o merilih za plače

Predsednik nadzornega sveta Franc Košir pa je predstavil tudi plače preostalih dveh članov uprave, Marka Jakliča in Franca Henigmana (slednji je v sredini lanskega leta tudi odstopil mesto predsednika uprave dr. Francetu Arharju in dobil odpravnino v višini šestih plač): oba sta minuli mesec v Vzajemni zaslužila približno milijon tolarjev neto. Pri tem pa je, tako Košir, nadzorni svet sprejel sklep, da bo na podlagi vseh potrebnih podatkov in primerjav v dejavnosti zavarovalništva predvidoma v začetku septembra treba ponovno preučiti merila za določanje plač uprave Vzajemne; ta so, tako so sklenili člani nadzornega sveta, že zdaj v skladu z vsemi sprejetimi merili in individualnimi pogodbami, kaj pa bo z njimi v prihodnje, včeraj ni mogel napovedati nihče. Sandi Bartol , član nadzornega sveta, je pred včerajšnjo sejo javno zahteval vpogled v plače članov uprave in tudi dejal, da z njihovo višino ni bil seznanjen. Po Koširjevih besedah bi vsak izmed članov nadzornega sveta lahko kateri koli dan dobil podatek o plačah uprave, a tega ni nihče zahteval. Zdaj je Bartol zadovoljen, saj pravi, da je svoj cilj dosegel s tem, da je "prvič dobil v vpogled vse prejemke uprave". Kaj pa sam meni o višini plač ne glede na sklepe nadzornega sveta? "Glede na razmere v gospodarstvu se mi zdijo visoke. Zato sem podprl sklep, po katerem bomo obravnavali nova merila za plače," pravi Bartol. Tudi 7,5 milijarde tolarjev visoka nagrada, ki jo je začasna skupščina - ta po mnenju nekaterih pravnikov, ne pa tudi članov nadzornega sveta, sploh nima veljavnega mandata - iz dobička podelila sedmim članom nadzornega sveta, ni sporna niti nezakonita, čeprav v Vzajemni sami pravijo, da so vsi dobički namenjeni zavarovancem. Tako so namreč včeraj odločili člani nadzornega sveta, ki so si nagrado razdelili, vendar so prepričani, da so svoje delo opravljali uspešno, za poslovanje zavarovalnice pa odgovarjajo s svojim premoženjem, dodaja Košir. Začasna skupščina je članom nadzornega sveta namenila 0,95 odstotka od skupno 786 milijonov dobička Vzajemne, je povedal Košir.

Zakonitost mandata

Tako so člani nadzornega sveta zavrnili vse očitke, tudi tiste v zvezi z ustanovitvijo Vzajemne. Ugotovili so tudi, da ustanovitev in poslovanje Vzajemne potekata skladno z zakonodajo kot tudi sklepom o ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje, ki ga je sprejela skupščina ustanovitelja. Hkrati so odločili, da je treba čim prej izvesti volitve in še letos vzpostaviti redno skupščino; zdaj imajo namreč vsi organi Vzajemne, tudi nadzorni svet, pred seboj pridevnik "začasni." Kot poudarja Košir, je mandat začasne skupščine povsem zakonit, saj je rok za ustanovitev redne skupščine zgolj instrukcijski, kar pomeni, da ga je treba realizirati v nekem razumnem obdobju, ne pa natančno do določenega datuma. Vlada je soglasje za delovanje začasne skupščine izdala 14. junija lani, veljalo naj bi eno leto, kar bi po nekaterih pravnih interpretacijah pomenilo, da skupščina, ki je delila dobiček in sprejela tudi odločitev o skoraj desetodstotnem povišanju premije s 1. septembrom, sploh nima več mandata. Vse to pa glede na sklepe nadzornega sveta Vzajemne ne drži.