Raščan doslej ni imel izkušenj z založništvom, kar je priznala tudi članica nadzornega sveta Dela Revij Jelka Sežun. Je pa lastnik in direktor družbe Monera, ki so ji vodilni v Delu Revijah na čelu z zdaj že nekdanjim predsednikom uprave Andrejem Lesjakom prodali svoj delež Dela Revij.

Na podlagi kakšnih kriterijev so Raščana imenovali za novega predsednika uprave največje revijalne družbe v Sloveniji, nam Sežunova ni želela razkriti. In zakaj o menjavi vodstva niso obvestili večinskega lastnika Dela Revij družbo Media DS, ki ima v lasti 50,7-odstotni delež družbe? "Nadzorni svet ima pravico, da to naredi," je bila kratka Sežunova. Predsednik nadzornega sveta Tine Guzej sodeč po njegovih odgovorih niti ne priznava Medie DS kot večinskega lastnika, čeprav to kažejo tudi podatki KDD. "Ne le, da smo večinskega lastnika obvestili, novega direktorja smo izbirali in izbrali med večinskim lastnikom," je dejal Guzej, ki trdi, da je skoraj polovica deleža Dela Revij, ki je v lasti Medie DS, spornih, kar bodo skušali dokazati tudi na sodišču.

Kot je znano, so se septembra lani Delo Prodaja, Dnevnik in Salomon 2000, ki sodi v skupino Krater, združili v družbo Media DS, kar je uprava Dela Revij označila kot poskus sovražnega prevzema. S to obrazložitvijo so vodilni v Delu Revijah in njihova družba Alpress Moneri tudi prodali svoj 48-odstotni delež.

"Iskali smo predvsem dobrega menedžerja. Da Raščan to vsekakor je, je dokazal s številnimi posli, med drugim v Rašici, katere lastnik je," je odločitev za Raščanovo imenovanje argumentiral Guzej. Toda pregled poslovanja Rašice Point med letoma 2004 in 2006 razkrije, da je v tem obdobju skupno ustvarila kar 1,1 milijona evrov izgube iz poslovanja. Omenimo še, da je Monera, ki jo vodi Raščan, lani ustvarila 177.000 evrov izgube, ima pa kar 169.000 evrov negativnega kapitala. "Ti podatki so nepomembni," je poslovanje Monere decembra za Dnevnik komentiral Raščan, včeraj pa se na naše klice ni oglašal.

Dosedanji predsednik uprave Dela Revij Andrej Lesjak je, kot pravi, odstopil iz osebnih razlogov, vendar kljub temu ostaja v družbi, kjer bo opravljal funkcijo svetovalca.