Ministrstvo, ki ga vodi Andrej Vizjak, je namreč ocenilo, da bi bilo za učinkovitejše varovanje konkurence pametneje najprej spremeniti in dopolniti obstoječi zakon o prekrških (ZP-1).

"Veljavna ureditev ZP-1 ne dopušča predpisovanja globe v višini do deset odstotkov letnega prometa in možnosti petletnega zastaralnega roka. Ker je izredno pomembno, da se v predlogu zakona o preprečevanju omejevanja konkurence uredi ustrezno sankcioniranje, je treba počakati na sprejetje novele zakona o prekrških," so pojasnili na ministrstvu.

Po dostopnih podatkih je predlog sprememb ZP-1 že v vladni proceduri, na neusklajenost obeh zakonov pa je opozorila tudi zakonodajnopravna služba državnega zbora.