"Vsak zakon je predmet političnega usklajevanja in o vsakem predlogu zakona so potrebna posvetovanja s strokovno javnostjo. Pri prodaji Zavarovalnice Triglav si je vlada vzela nekaj več časa, da zadevo uskladi," je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil Šircelj. Po poročanju Radia Slovenija se je vlada za odlog odločila na zahtevo SLS in DeSUS.

Sklep o pripravi zakonov o začasnem odlogu postopka uvrstitve delnic Zavarovalnice Triglav na borzo je vlada napovedala na zadnji lanski seji. Kot je tedaj napovedal finančni minister Andrej Bajuk, bodo na ministrstvu pripravili predlog, ki v svojem duhu sledi temu, kar je bilo nakazano že v zakonu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic iz leta 2001. Torej - da se 34-odstotni delež Zavarovalnice Triglav, ki naj bi pripadal fizičnih osebam, da v neposredno javno ponudbo fizičnim osebam v Sloveniji.

Bajuk je tako napovedal pripravo dveh zakonov. Z enim bodo omogočili, da bodo pravne naslednice pooblaščenih investicijskih družb, ki delujejo kot banke ali zavarovalnice, izjeme, za katere zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ne bo veljal. Z drugim zakonom pa bodo predlagali neposredno javno ponudbo deleža Zavarovalnice Triglav, ki bi moral pripasti fizičnim osebam.

Svoj predlog glede usode deleža Zavarovalnice Triglav, ki bi moral pripasti upravičenim fizičnim osebam, zavarovancem te zavarovalnice iz leta 1990, je sicer v sredo oblikoval tudi državni svet. V obravnavo v DZ je sklenil poslati predlog zakona o lastninskem preoblikovanju nenominiranega kapitala zavarovalnic, po katerem lastnik približno tretjine delnic Zavarovalnice Triglav s sprejetjem zakona postane ZPIZ, z njimi pa zanj upravlja Kad.