V okviru Lokalnega partnerstva Brežice so pred letom dni ustanovili odbor, katerega naloga je bila ugotoviti, ali so izjave posameznikov o odloženih radioaktivnih odpadkih v zaprtih rovih rudnika Dečno selo utemeljene. Zato so se odločili odpreti oba rudniška vpadnika ter odvzeti vzorce zraka, vode in sedimentov za preiskave vsebnosti radionuklidov in kemijske analize.

Zaradi zahtevnosti posega in verodostojnosti rezultatov preiskav je odbor izvedbo zaupal reševalcem družbe RTH Trbovlje, odvzem vzorcev in analize ZVD Ljubljana, kemijsko analizo jamske vode pa Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Odpiranje vpadnikov so izvedli konec junija letos; mobilni laboratorij ELME je ugotavljal prisotnost strupov v rovih, jamski reševalci prisotnost metana in količino zraka, ZVD pa stopnjo sevanja. Vsi izvajalci so uspeli odvzeti načrtovane vzorce, nakar so vpadnika ponovno zaprli. Meritve pa niso pokazale povečane vrednosti sevanja, prisotnosti strupenih plinov ali metana.

Pri Institutu Jožef Stefan, odseku za znanost o okolju, so na prošnjo Lokalnega partnerstva Brežice nato pripravili končno mnenje o stopnji onesnaženosti v vpadnikih Dečno selo in ta mesec oddali svoje poročilo. Iz njega izhaja, da meritve radioaktivnosti v vzorcih niso ugotovile prisotnosti umetnih radionuklidov in da okolje nekdanjega raziskovalnega rudnika Dečno selo ni onesnaženo z nevarnimi kemijskimi snovmi.