Namen ustanovitve centra odprte kode je zagotovitev razvoja in nudenje podpore uporabnikom odprte kode v javni upravi in tudi izven nje. COKS nudi pomoč in svetovanje uporabnikom rešitev, temelječih na odprti kodi, ter pomoč in svetovanje javnemu sektorju pri uvajanju, implementaciji in uporabi rešitev, temelječih na odprti kodi. S tem se je odprla možnost za sodelovanje pri projektih informatizacije v javnem sektorju, uvajanje rešitev, temelječih na odprti kodi, v javni sektor ter izdelavo rešitev, temelječih na odprti kodi, za potrebe javnega sektorja. COKS nudi tudi storitve klicnega centra za pomoč uporabnikom vse delovne dni v tednu, so sporočili iz centra.