Nekdanji župan Rechbach je bil zaradi sodelovanja z okupatorjem pravnomočno obsojen na odvzem političnih in državljanskih pravic ter odvzem prostosti oziroma 15-letno zaporno kazen, navaja župan Smolnikar.

Dodaja, da si želi odgovor na to vprašanje tudi veliko Kamničanov, ki jim ni vseeno, kaj bo z gradom in muzejem Zaprice. "Vrhovno sodišče je v minulem desetletju vračanje premoženja zavračalo. Pomembno pa je vprašanje, ali veljavna zakonodaja zares dovoljuje vračanje ali izplačilo protivrednosti tudi potomcem tistih, ki so sodelovali z okupatorjem in so bili na seznamu nemških državljanov oziroma vseh, ki so si pod okupacijo po svoji lastni prošnji pridobili naziv 'volksdeutsche'." Poleg tega naj bi baron Rechbach za grad že dobil izplačano vojno odškodnino.

V nadaljevanju Smolnikar vlado opozarja, da bi bil lahko ob morebitnem vračilu nepremičnin v naravi Medobčinski muzej Kamnik - muzej Zaprice za Kamnik in okoliške občine za vselej izgubljen. "Gre za nepremičnine javne infrastrukture na področju kulture, ki so bile razglašene za kulturnozgodovinski spomenik," navaja Smolnikar.

Za grad in zemljišča ob njem hkrati potekata dva denacionalizacijska postopka; postopek za vračilo gradu Zaprice s pripadajočimi zemljišči vodi kulturno ministrstvo, upravna enota (UE) Kamnik pa postopek za vračilo kmetijskih zemljišč. Ker občina v drugem postopku ne sodeluje in so vse bolj glasne govorice, da je UE nekaj zemljišč že vrnila, so poskušali, navaja župan, trditve preveriti na UE Kamnik, kjer pa so zahtevo občine za pregledovanje, prepisovanje in preslikavanje dokumentov zavrnili. Župan meni, da je zavrnitev vprašljiva, če že ne nesprejemljiva.

Načelnik UE Kamnik Mihael Novak pojasnjuje, da so konec avgusta letos izdali delno odločbo. Ker se je državno pravobranilstvo pritožilo, so zadevo odstopili kulturnemu ministrstvu. Odstopili so jim tudi pritožbo občine, ki ni stranka v postopku, glede pregledovanja, prepisovanja in preslikavanja dokumenta.