Na razpisu za razvoj samostojnih projektov je bilo izbranih več producentov. Družina Krumpak je prejela 50.000 evrov za animirano serijo Ignac, producent Vertigo za projekt Izbrisan (scenarij Damjana Kozoleta) 30.000 evrov, producent Staragara za Archeo (scenarij Jana Cvitkoviča) 30.000 evrov in A.A.C. Productions za projekt Offside (scenarij Igorja Šterka) 20.000 evrov.

Podporo za festival sta dobila Cankarjev dom, in sicer 30.000 evrov za Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liff) ter Slovenska kinoteka, ki je dobila 26.000 evrov za festival Animateka.

Pri podpori za mednarodno distribucijo evropskih filmov so bili uspešni A.G. Market s filmom Favnov labirint (3500 evrov), Karantanija Cinemas s filmom Goodbye Bafana (1000 evrov), Cinemania Group s filmom Irina Palm (5000 evrov) in Demiurg s filmom Repriza (3000 evrov).

Pri načinu pridobivanja sredstev iz evropskih skladov je pomembna podpora domačih institucij. Razpisi programa Media za razvoj projektov in za festivale so namreč narejeni na način paritetnih sredstev, kar pomeni, da morajo prijavitelji zagotoviti 50 odstotkov lastnih sredstev za razvoj projekta oziroma 50 odstotkov lastnih sredstev za celotno delovanje festivala. Ocenjevalna komisija upošteva finančno konstrukcijo, ki naj vsebuje vsaj pismo o nameri za sofinanciranje, še raje pa pogodbe. Poleg finančne konstrukcije je seveda pomembna tudi kakovost projektov, ki jih komisija prepozna kot tiste, ki so zmožni potovati po Evropski uniji. Evropska komisija se odloča predvsem za projekte, ki imajo "potencial realizacije", kot pravi Sabina Žakelj.

Toda tisti štirje producenti, ki so prepričali strokovno komisijo na Medii, finančne konstrukcije še ne morejo zaključiti, dokler Filmski sklad RS z njimi ne bo sklenil pogodbe za tako imenovana paritetna sredstva, je na včerajšnji tiskovni konferenci opozoril producent Danijel Hočevar. Kot je seznanjena Žakljeva, je razpis za paritetna sredstva tako za razvoj projektov kot za festivale že v pripravi, v nasprotnem primeru bodo morali prijavitelji denar vrniti nazaj Evropski uniji.