"Druga dobra novica je, da je nadzorni svet Darsa podprl poravnavo zaradi stare pogodbe za sofinanciranje gradnje obvoznice, tako da nam bodo v zameno zgradili štiri ali pet cest," je še dodal župan.

Bolj kot ne v optimističnih tonih se je nadaljevala tudi razprava o že dopoldne predstavljenem osnutku strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (MOL), s katerim je mesto prvič po dvajsetih letih pristopilo k celostnemu prostorskemu načrtovanju mesta.

Novi dolgoročni prostorski načrti bodo po napovedih Mirana Gajška, načelnika oddelka za urbanizem MOL, sprejeti še pred državnozborskimi volitvami jeseni 2008, včeraj obravnavani osnutek strateškega prostorskega načrta pa bo v javni obravnavi tri mesece. Do takrat bodo mestni svetniki obravnavali tudi osnutek natančnejšega prostorskega plana, ki bo do parcele natančno opredelil dopustno urejanje in morebitno pozidavo prostora.

Največ pripomb so kljub odobravanju strateškega načrta svetniki imeli na predvideno pozidavo južnega, poplavno ogroženega dela mesta. "Ali ne bi bilo bolje na južnem delu pri Barju umestiti kakšnih drugih vsebin kot stanovanjskih, ki bi bile ob poplavi Gradaščice manj ranljive? Bolj primerne bi bile na primer športne vsebine," je opozoril mestni svetnik SD Miloš Pavlica. Osnutek strateškega prostorskega načrta so svetniki na koncu soglasno potrdili, glasov za je bilo kar 41.