Poslanko SD Majdo Potrata je zanimalo, s katerimi ukrepi namerava vlada omiliti negativne posledice visoke inflacije, še posebej hitre rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin na socialni položaj vsaj najbolj prizadetih skupin prebivalstva. V SD so prepričani, da je bila v tem mandatu sprejeta vrsta odločitev, ki je še bolj razprla škarje med revnimi in bogatimi. Število tistih, ki komaj shajajo z zaslužkom, je previsoko. Tanek sloj najbogatejših pa draginje in drugih negativnih posledic siromašenja celih slojev ljudi ne občuti, je opozorila poslanka.

Je inflacija višja ali ne?

Res je, da ima Slovenija glede na povprečje EU višjo inflacijo, ima pa najnižjo v primerjavi z državami z enako gospodarsko rastjo, je pojasnil Janša. Vlada po njegovih besedah inflacije ne podcenjuje, ne more pa vplivati na ravnanje nekaterih notranjih subjektov, zaradi katerih je prišlo do neupravičenih podražitev. Hkrati je premier opozoril na položaj v svetu, ko se večina držav sooča z dvigi cen na trgu.

A to ni osnovni vir podražitev, je opozoril predsednik vlade. Osnovni razlog je v višjih cenah energentov, saj je trenutna cena nafte bistveno višja od napovedi. Vlada pa je pri uporabi instrumentov, ki jih ima na voljo, naredila vse, je poudaril. Tako je znižala trošarine na naftne derivate do najnižje dopustne meje, zato se je inflacija v septembru že znižala. Vlada je poleg tega poiskala rezerve v smislu zmanjšanja proračunskega primanjkljaja. "Težko bi našli katero koli točko, kjer se vlada ni odzvala."

Manj jih je na pragu revščine

Kar pa se tiče vpliva inflacije na prebivalstvo, je Janša dejal, da tega podatka ni mogoče vzeti iz makroekonomskega spektra. Podatki namreč kažejo, da so se plače povečale, lani nominalno za 4,8 odstotka oz. realno za 2,2 odstotka, letos pa nominalno za 5,9 oz. realno za 2,4 odstotka. Upada število tistih, ki živijo pod pragom revščine in ki prejemajo minimalno plačo. Vlada je poleg tega izvedla vse ukrepe, ki so jih priporočili strateški svet in drugi ekonomisti. Znižala je javno porabo za tri odstotke in znižala dohodnino, zato so povprečne plače zato za nekaj odstotkov višje.