Medtem ko so se cene stavbnih zemljišč v prestolnici v zadnjih petih letih podvojile, so cene stanovanj še bistveno bolj napihnjene. Tako MOL sicer res polni mestno blagajno, nikakor pa ne zasleduje cilja: umiriti rast cen stanovanj.

Po osnutkih proračunov za leti 2008 in 2009 bo Mestna občina Ljubljana (MOL) s prodajo zemljišč ter zgradb in prostorov zaslužila skoraj 130 milijonov evrov. S tem se uresničuje napoved, da bo mesto v prihodnje proračun polnilo predvsem z nepremičninskimi posli, saj bo samo leta 2008 prodaja zemljišč odtehtala petino (60 milijonov evrov) 300 milijonov evrov vrednega proračuna, medtem ko je prodaja stavb in prostorov ocenjena na 8,6 milijona.

Za leto 2009 so predvideni prihodki od prodaje nepremičnin nekoliko nižji, saj je zaslužek od prodaje zemljišč ocenjen na 28,9 milijona evrov, izjemnih 30 milijonov evrov pa je predvidenih od prodaje zgradb in prostorov, predvsem zaradi načrtovane selitve mestne uprave in upravne enote na enotno lokacijo na Masarykovi cesti, prodaje poslovnih prostorov, ki bi jih na Komenskega ulici odkupil RTV, prodaje nekdanje stavbe občine Šiška na Trgu prekomorskih brigad, v program prodaje pa je uvrščena tudi stavba Roga, ocenjena na 21,8 milijona evrov.

Med zemljišči bo MOL prodajal predvsem na Rudniku, kjer so tri ogromna zemljišča (skupno več kot 58.000 kvadratnih metrov) ocenjena na skoraj 90 milijonov evrov, v Šujici na obrobju mesta za skoraj 30 milijonov, v Ilovici za 17,8 milijona in Dobrunjah za skoraj 10 milijonov. Če primerjamo program prodaje za prihodnji dve leti s preteklimi, je razlika očitna. Samo prihodnje leto namerava MOL prodati več kot dvakrat več zemljišč kot skupno v petih letih pred nastopom mandata Zorana Jankovića.

Zaradi pospešene prodaje in odkupa zemljišč so opozicijski mestni svetniki župana že obtožili mešetarjenja z nepremičninami in ga kazensko ovadili. Na vprašanje, ali je tako aktivno vključevanje občine v promet z nepremičninami sporno, predsednik računskega sodišča Igor Šoltes odgovarja, da morajo občine pri vodenju zemljiške politike zasledovati javni interes, ki ga, če želijo na primer s tem sooblikovati stanovanjsko politiko, realizirajo prek javnih stanovanjskih skladov. "Konkretno bomo na vprašanje, ali so nepremičninski posli, namenjeni ustvarjanju dobička in polnjenju proračuna, v neskladju z zakoni, odgovorili v okviru revizije poslovanja Mestne občine Ljubljana. Nedvomno so pri tem osnovno vodilo proračun in sklepi mestnega sveta," opozarja Šoltes.

Da si z nepremičninskimi posli MOL primarno rešuje proračun, ne zasleduje pa cilja umiriti rast cen stanovanj, meni Borut Gržinič, direktor zbornice za gradbeništvo pri GZS. Kot pravi, so dokaz za to zadnje javne dražbe, ko je občina kvadratni meter blizu Barja prodajala za več kot 800 evrov.

Kljub vedno višjim cenam stavbnih zemljišč v prestolnici (v zadnjih petih letih so se cene po podatkih Slonep.net podvojile) Aleš Bulc, zaposlen v podjetju AND, kjer se ukvarjajo s svetovanjem pri vlaganju na nepremičninske trge, meni, da je cena stanovanj v Ljubljani bolj kot od stroškov vlagateljev odvisna od prepričanja ljudi, da bodo cene stanovanj rasle. "Trenutni položaj cen stanovanj v Ljubljani bi lahko primerjali z izjemnimi vrednostmi, ki so jih v devetdesetih letih dosegala IT-podjetja. Velik del rasti namreč generirajo naložbe, saj še vedno veliko ljudi misli, da je nakup stanovanja dobra naložba, in se na ta trg steče precej prostih finančnih sredstev," meni Bulc.

O napihnjenosti cen nepremičnin govori tudi dejstvo, da je po Gržiniču udeležba gradbenih stroškov pri ceni nepremičnine na manj zanimivih lokacijah okoli 70 odstotkov, medtem ko ti recimo v Ljubljani brez zemljišča in komunale odtehtajo tudi manj kot polovico cene. Tudi rast cen gradbenih stroškov še zdaleč ni tako visoka kot rast cen nepremičnin, saj je bila edina večja podražitev leta 2004, ko so ti narasli za 11,7 odstotka, sicer pa so se leta 2005 povišali za tri odstotke, leta 2006 za 4,6 odstotka, v prvih devetih mesecih letos pa za dobre štiri odstotke. V enakem obdobju je cena stanovanj v Ljubljani po podatkih Slonep.net narasla za skoraj 50 odstotkov.