Neformalna piramida odločanja

"Po volitvah 2004 je začela desnosredinska vlada trgovati z državnimi deleži v večjih slovenskih podjetjih, ki so bila solastniki medijev. S spremembami kapitalske sestave je omogočila zamenjavo večine predsednikov uprav, članov nadzornih svetov in urednikov večine osrednjih slovenskih medijev. S tem je v njih vzpostavila neformalno in vplivno piramido odločanja. Novi direktorji in uredniki ne spoštujejo novinarske avtonomije in cenzurirajo novinarske vsebine, ki so kritične do oblasti," piše v peticiji. "Cenzura v slovenskih medijih ima več pojavnih oblik. Prva se nanaša na vsebinske popravke člankov brez avtorjevega soglasja. Drugič, tudi naročeni članki pogosto niso objavljeni, običajno brez tehtnega pojasnila. Tretja oblika je omejevanje poročanja o nekaterih politično občutljivih temah in prepoved dostopa vladi nevšečnim mnenjskim voditeljem do določenih medijev. Novinarjem odpovedujejo delovna razmerja, jih degradirajo, jim odvzemajo delovna področja, jih premeščajo, diskriminirajo in šikanirajo."

Peticiji so se pridružili tudi novinarji v medijih, ki niso pod vplivom vlade, novinarji, ki pišejo za tuje medije, in tisti, ki so zaradi nevzdržnih pritiskov zapustili novinarski poklic, se upokojili ali si poiskali službo v drugih medijih.

Besedilo peticije in podpisniki so objavljeni na spletni strani www.peticijazopercenzuro.com.

Odziv ministrstva

Na peticijo so se odzvali z ministrstva za kulturo. Med drugim so sporočili, da za resničnost trditev v člankih odgovarja odgovorni urednik, in nadaljevali: "Če odgovorni urednik oceni, da določen izdelek ni primeren za objavo, ker vsebuje premalo preverjene podatke ali namigovanja, nekateri novinarji v Sloveniji, še posebno avtorji tovrstnih člankov, preprosto sklenejo, da je za to odgovorna vlada RS ali pa kar njen predsednik."

Peticijo je podprl tudi predsednik republike Janez Drnovšek. Vsi podpisniki peticije s TV Slovenija pa so dobili sporočilo, v katerem je odgovorni urednik informativnega programa TVS Rajko Gerič zahteval, naj mu pojasnijo, kje na TV naj bi se dogajala cenzura.