Predstavniki vseh treh sklicateljev tiskovne konference in nekdanja podpredsednica nadzornega sveta Filmskega sklada (FS) Marjetica Mahne so argumentirano pojasnili, kaj je privedlo do katastrofalnega stanja slovenske kinematografije, pripravili pa so tudi predlog, kako bi ga lahko premagali.

Do takšnega stanja seveda ni prišlo samodejno, marveč po zaslugi (ali krivdi) dveh mož, ki sta v zadnjem letu obvladovala Filmski sklad - Staneta Malčiča in Igorja Prodnika. Njuna oblast se je začela z odstavitvijo tedanje direktorice sklada Irene Ostrouške, ta odstavitev pa se je na sodišču izkazala kot nezakonita. Njuna oblast se je torej začela z nezakonitim dejanjem in se v tem stilu tudi nadaljevala: po razrešitvi direktorice je njeno mesto zasedel Stane Malčič v funkciji predsednika nadzornega sveta FS, njegov prvi ukrep pa je bil samovoljna in neargumentirana razveljavitev predloga filmskega programa za leto 2007. Podpredsednica nadzornega sveta Marjetica Mahne je spraševala ministrstvo za kulturo, ali Stane Malčič kot upokojenec lahko vodi javni sklad, ministrov odgovor pa je bil, da mora Malčič za svoje delo dobiti plačilo. Malčičevo delo v vlogi uprave FS pa je bilo "suspendiranje vseh pravil igre", kot je Marjetica Mahne definirala njegovo preprečevanje objave javnih natečajev za sofinanciranje filmskih projektov. Mimo vseh pravil igre je nastal tudi njegov program za leto 2007, o katerem je letos junija razpravljal nadzorni svet. Na tej seji je Igor Prodnik, ki je po besedah Marjetice Mahne vse dotlej trmasto branil Malčiča, nenadoma zahteval njegov odstop. Kmalu zatem pa je tudi dosegel, da je vlada na njegov predlog Marjetico Mahne razrešila članstva v nadzornem svetu. "Očitno je bilo moje prepričanje, da sem kot nadzornica in predstavnica ministrstva za finance dolžna opozoriti na to, kako Prodnik in Malčič ignorirata predpise in kako 'gospodarita' z javnim denarjem, napačno. Iz nadzornega sveta sem bila umaknjena, ker sem izpolnjevala zakonsko obveznost nadzornice," je povedala Mahnetova.

Čez nekaj mesecev je podobna usoda doletela Denisa Miklavčiča kot v.d. direktorja Filmskega sklada, ker se je po presoji Igorja Prodnika kot predsednika nadzornega sveta sklada obiral z realizacijo programa za leto 2007, ki ga je letos julija potrdila vlada. Toda Miklavčičevi "zadržki" so bili posledica neodvisne pravne presoje, ki je ugotovila, da je ta program, ki ga je pripravil Stane Malčič "mimo vseh pravil igre" oziroma postopkov, ki jih določa področna zakonodaja, nezakonit. "Malčič je ta program nameraval uveljaviti kot izreden program, in to v celoti. Takšna uzakonitev izjeme bi seveda pomenila precendens in omogočila direktorju FS diktat slovenske filmske produkcije ter negiranje načela enakopravnega dostopa do javnih sredstev," je menil Denis Miklavčič.

Toda česar ni hotel storiti Denis Miklavčič - uresničevati potrjen, v pravnem pogledu pa nezakonit program za leto 2007 - se je z velikim pompom lotil Igor Prodnik, ki je kot novi predsednik nadzornega sveta postal tudi v.d. direktorja. Predsednik DSFU dr. Igor Koršič si pri tem ni mogel kaj, da se ne bi spomnil primerjave z bin Ladnom, ki so mu zaupali popravljanje newyorških stolpnic. Toda Igorja Prodnika, navzočega na tiskovni konferenci Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, ni toliko vznemirila ta primerjava, kot pa dejstvo, da ga na to konferenco niso povabili. Saj se je vendar že v intervjuju za Delo predstavil kot mož, ki bo v dveh mesecih "rešil" letošnji filmski program. Ko pa je začel naštevati, kaj vse je že postoril v enem samem tednu, je med udeleženci tiskovne konference izzval huronski smeh in nato dvorano protestno zapustil.

Predsednik Gospodarsko interesnega združenja producentov Matjaž Žbontar je napovedal pritožbe vseh producentov, nosilcev projektov iz zakonitega programa, ki ga je pripravila nezakonito odstavljena direktorica, brž ko bo uprava FS oziroma Igor Prodnik izdal prvo odločbo o realizaciji katerega izmed projektov iz sprejetega, toda nezakonitega programa.