Pa tudi, da pred meseci stranki ni uspelo dobiti niti precej manj ugodnega posojila, a so očitno nekatere na novo vzpostavljene kadrovske povezave vodstva stranke prispevale, da je postala LDS za banke bolj sprejemljiv posojilojemalec.

V minulih mesecih so v LDS razkrili, da se poleg konsolidacije stranke ukvarjajo tudi z reševanjem težkega finančnega položaja (ob tem so se začela glasna obtoževanja med sedanjimi in bivšimi člani LDS, kdo je za takšno stanje kriv). Tako je sredi avgusta vodstvo LDS javnost seznanilo, da ima nekoč največja vladna stranka za približno 715.000 evrov dolga. Od tega približno 435.000 evrov odpade na neplačane terjatve, preostanek pa na posojilo, ki ga stranka redno odplačuje.

Ker nas je zanimalo, ali informacije o ugodnem posojilu in o tem, da naj bi zanj garantirali (morda pa tudi pomagali pri odplačevanju) nekateri kapitalski botri, držijo, smo LDS poslali več vprašanj, od tega, kje so najeli posojilo in kolikšno je, kako so ga zavarovali, kdo in kako je zanj garantiral, kolikšne so obrestne mere, kolikšna je mesečna anuiteta... Prav tako nas je zanimalo, ali bo stranka, ki že ima stara posojila in ki v zadnjem času delno financira tudi predsedniško kampanjo Mitje Gasparija, sploh sposobna odplačevati še novo posojilo. Zato smo zastavili še vprašanje, koliko denarja na mesec pride na račun LDS in koliko ima na mesec različnih stroškov. Zanimala nas je še morebitna povezava med Hypo Alpe-Adria-Banko in življenjskim sopotnikom predsednice LDS Katarine Kresal Mirom Senico, saj naj bi bila omenjena banka "hišna banka" odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki oziroma po nekaterih informacijah naj bi bil Senica celo pravni zastopnik Hypo Alpe-Adria-Banke.

A v stranki na prav nobeno naše vprašanje niso odgovorili. Namesto odgovora so vsem medijem poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da je "LDS z najemom kredita pri eni od slovenskih poslovnih bank poplačala vse odprte terjatve, ki so nastale v zadnjih letih. Kredit bo stranka vračala v skladu s poslovnim načrtom, s prihodki iz proračunskih sredstev, članarin in donacij." Ob tem smo lahko izvedeli le še, da naj kakšnega podrobnejšega odgovora oziroma kakršnega koli podatka ne pričakujemo.

Glede morebitne povezave med posojilojemalcem in posojilodajalcem smo se obrnili tudi na Mira Senico, ki je zanikal, da bi se kakor koli ukvarjal s posojilom, ki ga je najela LDS, ali da bi zanj celo dal garancijo oziroma bil pripravljen sodelovati pri odplačevanju. Tako Senica kot predstavniki Hypo Alpe-Adria-Banke so tudi povedali, da odvetniška pisarna Senica ni pravna zastopnica Hypo Alpe-Adria-Banke niti nikoli v preteklosti to ni bila. Je pa Miro Senica potrdil, da so pred tremi leti za to banko pisali pravno mnenje v neki zadevi, pa tudi, da je omenjena banka ena od več poslovnih bank, s katero posluje njihova pisarna.