"Obstajata samo dve možnosti: ali je treba proračun za šolstvo povečati za stroške, ki bodo nastajali s povečanjem nastanka novih zasebnih šol, ali pa se bodo zasebne šole financirale na račun javnih," dodaja Štrukelj.

Glede financiranja zasebnih šol je SVIZ po Štrukljevih besedah v razpravi na matičnem odboru za kulturo, šolstvo in šport v DZ minuli teden še enkrat poudaril svoje stališče. Težavo vidijo pri 100-odstotnem financiranju zasebnih šol z možnostjo, da zasebne šole dodajajo sredstva, ki jih bo zagotovil ustanovitelj.

Nadalje predstavljajo težavo prispevki staršev, ki navzgor ne bodo več omejeni, medtem ko bodo zasebne šole po novem lahko sodelovale pri opremljanju, kar je dodatna boniteta iz javnih sredstev za zasebne šole. "V taki situaciji javne šole nimajo sistemskih pogojev, da bi lahko zagotavljale enako kakovosten pouk kot zasebne." Najbolj črn scenarij je za Štruklja napoved poslanca SDS Branka Grimsa, da bodo plače v zasebnem šolstvu višje kot v javnih šolah. To sicer zdaj po kolektivni pogodbi ni mogoče.

Komentiral je tudi trditev, da bo sprememba v 100-odstotnem financiranju zasebnih šol stala 288.000 evrov. "Gre za hudo zavajanje javnosti." Ta strošek je po Štrukljevih besedah vezan na povišano financiranje sedaj obstoječih šol, ki se financirajo 85-odstotno. "Ob tem vlada ne ve, koliko bo zasebnih šol," opozarja Štrukelj in dodaja, da je dejstvo, da "vsaka nova zasebna šola, denimo dvooddelčna osnovna šola, katere letni program stane več kot milijon evrov, ne stane malo".